ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΙ - ΦΕΚ

ΦΕΚ 792/2016 : Λήξη Μαθημάτων Διδακτικού Έτους 2015 - 2016

ΦΕΚ 792/2016
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 792
23 Μαρτίου 2016

Αριθμ. 47464/Δ2
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015−2016.

Μετάβαση

στο άρθρο με τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος έτους

Περίληψη:

Ορίζεται ως ημέρα λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2015-2016, η 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 745/2013

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ