Ν.3861/2010 : (ΦΕΚ 112/2010) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΝΟΜΟΣ 3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 112
13 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του Ν.3861/2010 και τις οδηγίες εφαρμογής

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο του νόμου

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

Άρθρο 4 Ισχύς των πράξεων

Άρθρο 5 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

Άρθρο 7 Διάθεση τευχών Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Άρθρο 8 Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Άρθρο 9 Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 112/2010 με το Ν.3861/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.