ΦΕΚ 2937/2014 : Καθορισμός Διδακτέας - Εξεταστέας Ύλης Β' τάξης Ημερήσιων και Γ' τάξης Εσπερινών Λυκείων 2014 - 2015

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2937/2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Β-ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Γ-ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
2014 -2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2937
31 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ. 171867/Γ2
Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 .

Μετάβαση

στο άρθρο με την διδακτέα - εξεταστέα ύλη της Β' τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

Περίληψη

η παράθεση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα αναλυτικά σε Β τάξη Ημερήσιων και Γ τάξη Εσπερινών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2937/2014

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.