ΦΕΚ 1087/2010 : Προσόντα, Κριτήρια και Διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια - Λύκεια

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1087/2010
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1057
19 Ιουλίου 2010

Αριθμ. 79321−A2 (1)
Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο των κριτηρίων επιλογής Διευθυντών - Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια - Λύκεια

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2. Πίνακες επιλογής

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις επιλογής διευθυντών

Άρθρο 4. Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 5. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών

Άρθρο 6. Κριτήρια επιλογής υποδιευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων

Άρθρο 7. Χρόνος και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Άρθρο 8. Κρίση και επιλογή διευθυντών

Άρθρο 9. Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών

Άρθρο 10. Τοποθέτηση – ανάληψη υπηρεσίας διευθυντών

Άρθρο 11. Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 12. Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 13. Μετάθεση − τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 14. Μεταβατικές διατάξεις

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1087/2010

Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.