Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΦΕΚ 688/2015 Ρύθμιση Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδυσης (Συμπλήρωση ωραρίου)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 688/2015
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ιδιωτικής εκπαίδευσης)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 688
22 Απριλίου 2015

 

Αριθμ. Φ8/53470/Δ2 (2)
Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Μετάβαση

στο άρθρο με όλες τις πληροφορίες για τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ιδιωτικής εκπαίδευσης

Περίληψη

ορίζονται οι δυνατότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικής εκπαίδευσης στο να συμπληρώσουν το ωράριό τους με άλλες εργασίες

Καταργήσεις

καταργείται η Γ2/78244/20−6−2013 υπουργική απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 688/2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση