Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΦΕΚ 2656/2015 : Καθορισμός Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 2656/2015
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2656
9 Δεκεμβρίου 2015

Αριθμ. Φ.353.1/7/199094/ Ε3
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διευκρινίσεις.

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Προκήρυξη − υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 2. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 3. Αποτίμηση κριτηρίων

Άρθρο 4. Πίνακες εκλογέων

Άρθρο 5. Εφορευτικές Επιτροπές

Άρθρο 6. Ψηφοδέλτια

Άρθρο 7. Ψηφοφορία

Άρθρο 8. Διαλογή

Άρθρο 9. Πρακτικά εκλογής

Άρθρο 10. Ενστάσεις

Άρθρο 11. Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Άρθρο 12. Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Άρθρο 13. Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Άρθρο 14. Μοριοδότηση της συνέντευξης

Άρθρο 15. Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Άρθρο 16. Τελικός πίνακας μοριοδότησης

Άρθρο 17. Τοποθέτηση

Άρθρο 18. Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Λήψη

αποσπάσματος από το πρωτότυπο εγγράφου ΦΕΚ 2656/2012

Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση