Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 2079/2016 : Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 2079/2016
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2079
06 Ιουλίου 2016

Αριθμ. Φ20/105925/Δ4
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83).

Μετάβαση

στο αναλυτικό άρθρο με τους προσφερόμενους Τομείς ανά Επαγγελματικό Λύκειο

Περιεχόμενα

Αναγράφονται αναλυτικά οι Τομείς που προσφέρονται για σπουδές σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Τροποποιήσεις

Τροποποιήθηκε από την αρ.Φ20/120403/Δ4 (ΦΕΚ 2423/2016)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2079/2016

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση