ΦΕΚ 815/2017 : Αριθμός Εισακτεών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2018

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 815/2017
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 815
14 Μαρτίου 2017

Αριθμ. Φ.253.1/40818 /Α5
Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Μετάβαση

στο αρθρο με ανακοινώσεις για τον αριθμό εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 815/2017 με την αρ.πρωτ.Φ.253.1/40818 /Α5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση