ΦΕΚ 2680/2017 : Σχολή Ξεναγών Αθήνας - Εισαγωγή Σπουδαστών

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2680/2017
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2680
31 Ιουλίου 2017

Αριθμ. 13239
Έγκριση λειτουργίας Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την Εκπαιδευτική Περίοδο 2017-2018. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αρ.13239 για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας

Περιεχόμενα

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2680/2017 με τα παραρτήματα και την αίτηση υποψηφίου

Αθήνα, 26 Iουλίου 2017

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα