ΦΕΚ 3768/2018 : Ενοποίηση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ .

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 3768/2015
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3768
26 Οκτωβρίου 2017

Αριθμ. 177620/Δ2
Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Περίληψη

Ορίζεται πως τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Αριθμ. 177627/Δ2
Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Περίληψη

 Ορίζεται πως τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3768/2017

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση