Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 983-2018 Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαιδευση

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 983/2018
Πρόσβαση Αποφοίτων Επαγγελματικής Λυκείων (ΕΠΑΛ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 983
20 Μαρτίου 2018

Αριθμ. Φ.151/43612/Α5
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 Μετάβασηστο πλήρες κείμενο της απόφασης περί πρόσβασης αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαιδευση
 Περιεχόμενα

Άρθρο 1
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), του ν. 4186/2013 και του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα

Άρθρο 3
Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 5
Μηχανογραφικό Δελτίο-Υποβολή-Διαδικασία

Άρθρο 6
Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων - Εξεταστέα ύλη

Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης θεμάτων

Άρθρο 9
Εξεταστικά κέντρα

Άρθρο 10
Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών/-τριών

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 12
Βαθμολογικά Κέντρα - Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 13
Αναβαθμολόγηση − Τελικός βαθμός − Συγκέντρωση και γνωστοποίηση βαθμολογίας

Άρθρο 14
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 15
Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων

Άρθρο 16
Επεξεργασία προτιμήσεων και βαθμολογικών στοιχείων − Επιλογή

Άρθρο 17
Έκδοση αποτελεσμάτων-Εγγραφές- Επιτροπή Έκδοσης

Άρθρο 18
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 19
Ατομικά και συλλογικά όργανα

Άρθρο 20
Καθορισμός αντιστοιχιών των Τομέων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83) με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄193) καθώς και με τους Τομείς/Κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων ετών, για τις ανάγκες των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

ΤροποποιήσειςΑντικατέστησε το ΦΕΚ 545/2017
 Λήψη 

 

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου έχει τροποποιηθεί με την τελευταία εγκύκλιος για τις εγγραφές - μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών στα επαγγελματικά Λύκεια.

Μετάβαση στο σχετικό άρθρο με τη φοίτηση και τις μετεγγραφές στα ΕΠΑΛ


Εκτύπωση