ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Γ΄ Λυκείου Επιλογής - Οδηγίες Διδασκαλίας) 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ' Τάξης Ημερήσιων Λυκείων
(Μάθημα Επιλογής) 2017-2018

Αρ.Πρωτ.172430/δ2/16-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα επιλογής «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 166447/05-10-2017 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 38/28-09-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα επιλογής «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» έχει ως σκοπό οι μαθητές/τριες:

• Να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και του έργου τέχνης ως παγκόσμιου αγαθού.

• Να αντιληφθούν τις αδιάκοπες αναζητήσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο παρελθόν και στο παρόν ως αδιάσπαστη συνέχεια.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη είναι έκφραση των κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών και άλλων παραμέτρων κάθε εποχής και κάθε τόπου.

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις τεχνοτροπίες των έργων τέχνης κάθε εποχής και να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο κορυφαίων καλλιτεχνών. Να εκτιμήσουν την Ιστορία της Τέχνης ως επιστήμη.

• Να γίνουν ικανοί να παρατηρούν και να κατανοούν τα έργα της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής και της ελληνικής τέχνης στις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, αλλά και να ανακαλύπτουν και να αναγνωρίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει ο άνθρωπος και στους τρόπους με τους οποίους αυτά απαντιούνται μέσα από την τέχνη.

Από τα είκοσι (20) κεφάλαια που υπάρχουν στην ύλη του βιβλίου «Ιστορία της Τέχνης», προτείνονται τα παρακάτω Κεφάλαια.

•  Κεφάλαιο 1, σελ. 15 έως 21.

•  Κεφάλαιο 2, προτείνεται να διδαχτεί ολόκληρο

• Κεφάλαιο 3, προτείνεται να διδαχτεί ολόκληρο.

• Κεφάλαιο 4, οι σελ.58 και 59 και οι σελ. 62 έως 64.

• Κεφάλαιο 5, προτείνεται να διδαχθεί ολόκληρο με ιδιαίτερη εμβάθυνση στις σελ. 78 έως 81.

•  Κεφάλαιο 6, οι σελ. 88 και να μελετηθούν οι εικόνες.

•  Κεφάλαιο 7, οι σελ. 95 έως 101 και να μελετηθούν οι εικόνες των σελ. 99, 100 και 101.
Προτείνεται να διδαχθεί η ανάλυση έργου της Αγίας Σοφίας σελ. 104,105.

• Κεφάλαιο 8, να διδαχθεί συνοπτικά και προτείνεται να εμβαθύνει ο/η εκπαιδευτικός στην ανάλυση έργου της σελ. 116 Τζιότο Ντι Μποντόνε (Giotto).

• Κεφάλαιο 9, προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά.

• Κεφάλαιο 10, να διδαχθεί ολόκληρο.

•  Κεφάλαιο 11, προτείνεται να διδαχτεί η σελ. 162, προτείνεται εμβάθυνση στη σελ. 168 έως 177.

• Κεφάλαιο 12, οι σελ. 184, 188 – 191 και σελ. 192 έως 193, σελ. 200 έως 201.

•  Κεφάλαιο 13, οι σελ. 210 έως 220.

•  Κεφάλαια 14,15,16,17,18,19,20 προτείνεται να διδαχθούν συνοπτικά και ο/η εκπαιδευτικός να επιλέξει σε ποια κεφάλαια ή ενότητες θα εμβαθύνει.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση