ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ΄ τάξης Λυκείων (Οδηγίες Διδασκαλίας)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γ' Τάξης Ημερήσιων Λυκείων (Μάθημα Επιλογής)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.177335/Δ2/20-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 164573/03

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/21-09-2017 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Οδηγίες διδασκαλίας

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επισημάνσεις

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου, ενώ αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών/τριών.

Έχει ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών/τριών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μεθοδολογικά στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, στην επίλυση εικαστικών προβλημάτων και στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, της μέτρησης και της μεθοδικής παρατήρησης.

Επίσης οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αναπτύξουν την προσωπική τους γραφή και να δημιουργήσουν ένα φάκελο με τα έργα τους.

Η διδακτική του Ελεύθερου σχεδίου, απαιτεί ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Διδακτικές ενότητες με στόχο τη σχεδιαστική απόδοση

- Μετρήσεις – Αναλογίες

- Τονικές διαβαθμίσεις

- Πλαστικά στοιχεία

- Προσωπικό ύφος

- Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

- Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)

- Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

- Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

(...)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου. Το Ελεύθερο Σχέδιο από τη φύση του αντικειμένου του, αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του, με την προϋπόθεση ότι δε θα παραληφθεί καμιά από τις προσδοκώμενες σχεδιαστικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής. Ως διδακτέα ύλη νοείται κάθε πρακτική άσκηση που έχει ως σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων στο σχέδιο «εκ του φυσικού» ώστε ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει αυτό που βλέπει όπως το βλέπει, χρησιμοποιώντας απλά μέσα όπως το μολύβι, το κάρβουνο και άλλα.

Οι διδακτικές ενότητες που προτείνονται στο ΑΠΣ και στο βιβλίο του καθηγητή με ένθετα κείμενα σημειώσεων για το μαθητή είναι: «Εισαγωγικές Έννοιες», «Παρατήρηση Φυσικού Προτύπου», «Ανάλυση της Μορφής του Φυσικού Αντικειμένου», «Υπολογισμοί και Μετρήσεις», «Στοιχεία Προοπτικής», «Τονικές Διαβαθμίσεις», «Πλαστικά στοιχεία», «Σύνθεση», «Έγχρωμο Σχέδιο», «Εφαρμοσμένες Τέχνες», «Τεχνικές και Υλικά», «Αισθητική της Εικόνας».

Pin It

Εκτύπωση