ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α Λυκείου - Οδηγίες Διδασκαλίας) 2017-2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017 -2018


 Α. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ


 

Αρ.Πρωτ.213107/Δ2/05-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2017 – 2018.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 203265/22-11-2017 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 47/16-11-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2017 – 2018.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του/της.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Συστήνεται η προετοιμασία κατάλληλων διδακτικών σεναρίων τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών/τριων. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολ. έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσης του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιέχει τα ψηφιακά αποθετήρια:
http://photodentro.edu.gr/ (Φωτόδεντρο)
http://photodentro.edu.gr/ugc/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών)
http://photodentro.edu.gr/edusoft/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών)

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 10 (μόνο 10.2), 11, 13, 15 (μόνο 15.1, 15.3), 16 (μόνο 16.2,16.3,16.4) του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 9}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών/τριων και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 10 (μόνο 10.2), 11 {ενδεικτικές ώρες: 9}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες να εμβαθύνουν στον Παγκόσμιο Ιστό, στις υπηρεσίες και εφαρμογές διαδικτύου, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 15 (μόνο 15.1, 15.3), 16 (μόνο 16.2,16.3,16.4) {ενδεικτικές ώρες: 7}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους/τις μαθητές/τριες στις υπηρεσίες νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο και στη δημιουργία, διαχείριση και επεξεργασία εγγράφων στο νέφος κατά τη συνεργασία από απόσταση. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Θέλουμε οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες
ώρες

Ο μαθητής/τρια να:

● διακρίνει
λειτουργίες και
απαιτήσεις μιας
εφαρμογής

● αναπτύσσει
λειτουργίες και
απαιτήσεις μίας
εφαρμογής

● αναπτύσσει
μικροεφαρμογές με
εκπαιδευτικά
προγραμματιστικά
περιβάλλοντα

7.1 Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές

Προγραμματισμός έξυπνων φορητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε στο App Inventor

Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως:

● εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις

● mobile app τουριστικός οδηγός-αξιοθέατα της περιοχής μας

● παιχνίδι λαβύρινθος

● κατασκευή ρομπότ (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με το App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φωνητική καθοδήγηση.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για έξυπνες φορητές Συσκευές

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8268

http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια (Snap!, Blockly κ.α.)

- 9 -

(9 ώρες προγραμματισμό με τo App Inventor)

Η΄
(9 ώρες προγραμματισμό με το Alice 3D ή το Greenfoot)

Η΄
(9 ώρες προγραμματισμό με περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια

 

7.2
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

 

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8074

http://aesop.iep.edu.gr/node/15856

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8403

http://aesop.iep.edu.gr/node/11425

(Snap!, Blockly κ.α.)

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

9 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες
ώρες

Ο μαθητής/τρια

● να προσδιορίζει τις εφαρμογές διαδικτύου (web applications) και τις εγγενείς εφαρμογές (native applications) και να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους

● να εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους

● να προσδιορίζει τον όρο Υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού (Web services)

10.2
Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

● Τίθεται στους μαθητές να απαντήσουν στο εξής ερώτημα:

«Η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου LibreOfficeWriter διατίθεται ως εγγενής εφαρμογή και ως εφαρμογή διαδικτύου. Ποια από τις δύο μορφές θα επιλέγατε και γιατί;»

https://www.rollapp.com/libreoffice

https://el.libreoffice.org/

1

Ο μαθητής/τρια να:

● ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές

11.1
Γενική εισαγωγή στην HTML

11.2 Η HTML5

11.3 Ενσωμάτωση (Embedding)

11.4 Καθορίζοντας την εμφάνιση – CSS

● Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

● Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML και CSS

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-635

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8195

http://aesop.iep.edu.gr/node/7259

8

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

9 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια να

● χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο

13.1
Εισαγωγή στις εφαρμογές νέφους

13.2 Μοντέλα υπηρεσιών νέφους

13.3
Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους

● Άνοιγμα λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων.

● Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους (συμμαθητές)

● Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν δραστηριότητες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων, συνεργατικής δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη κ.α.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8306

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος όπως:

http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 (Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

http://aesop.iep.edu.gr/node/7950 (Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους)

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

● Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

● Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

● Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (λ.χ. Google Drive, Dropbox, Box.net)

3

Ο μαθητής/τρια να

● περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του διαδικτύου

● περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης Διαδικτυακών Κοινωνικών Δικτύων

15.1
Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα

15.3
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης Κοινωνικών Δικτύων

● Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας (λ.χ. Edmodo, Schoology)

● Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο Διαδίκτυο.

Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο Διαδίκτυο

http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Category133&objId=Category40&parentobjId=Page3

2

Ο μαθητής/τρια να

● διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία - ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

● αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού

● εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας και προστασίας στο

16.2
Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

16.3
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

16.4
Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

● Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο.

● Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.

Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/index.php/component/k2/item/42-yliko

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/index.php/files/privacy

http://internet-safety.sch.gr/privacy/

2

Διαδίκτυο

● αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων

       
     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

7 ώρες

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ


Αρ.Πρωτ.163648/δ2/02-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου, Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422, 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 156911/20-09-2017 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017-2018.

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του/της.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Συστήνεται η προετοιμασία κατάλληλων διδακτικών σεναρίων τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολ. έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσης του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιέχει τα ψηφιακά αποθετήρια:
http://photodentro.edu.gr/ (Φωτόδεντρο)
http://photodentro.edu.gr/ugc/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών)
http://photodentro.edu.gr/edusoft/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών)

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισάγει τους μαθητές στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία - διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Θέλουμε οι μαθητές να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Θέλουμε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια να:

● διακρίνει λειτουργίες και απαιτήσεις μιας εφαρμογής

● αναπτύσσει λειτουργίες και απαιτήσεις μίας εφαρμογής

● αναπτύσσει μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

7.1

Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές

7.2
προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

Προγραμματισμός κινητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε αντίστοιχα προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως το AppInventor, Alice, Snap!, Blockly, Greenfoot,κ.α.

Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως:

● εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις

● mobileapp τουριστικός οδηγός - αξιοθέατα της περιοχής μας

● παιχνίδι λαβύρινθος

● κατασκευή ρομπότ με Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φωνητική καθοδήγηση.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

● http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photodentro-
aggregatedcontent-8526-8268

● http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

● http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photodentro-
aggregatedcontent-8526-8074

● http://aesop.iep.edu.gr/node/15856
Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

● http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photodentro-
aggregatedcontent-8526-8403

● http://aesop.iep.edu.gr/node/11425

16

(8 ώρες για προγραμματισμό με τo App Inventor)

(6 ώρες προγραμματισμό με το Alice 3D)

(2 ώρες προγραμματισμό Arduino + App Inventor )

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

16 ώρες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

ΕκπαιδευτικόΥλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια να

● αναφέρει εργαλεία web 2.0.

● προσδιορίζει την έννοια του σημασιολογικού Ιστού

9.3
Από τον Web 1.0 στον Web X.0
● Δημιουργία τεστ γνώσεων από τους μαθητές (π.χ. με το Survey Monkey Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

1

Ο μαθητής/τρια να

● αναφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου

● κρίνει τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες

● συγκρίνει εφαρμογές Web 2.0

10.1
Υπηρεσίες Διαδικτύου


10.2
Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

● Προτείνεται η χρήση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για δημιουργία blog, wiki και ιστοσελίδων.

● Μεταβείτε στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και καταγράψτε ποιες υπηρεσίες web 2.0 προσφέρει

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

● http://aesop.iep.edu.gr
/node/23176/5867

● http://aesop.iep.edu.gr
/node/23176 (Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες)

2

((1 ώρα για την 10.1)

(1 ώρα για την 10.2)

Ο μαθητής/τρια να:

● ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές

11.1
στην HTML

11.2 Η HTML5
(Embedding)
–css

● Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

● Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML και CSS

● http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photodentro-
lor-8521-635
● http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photodentro-
aggregatedcontent-8526

15

(8 ώρες για τις 11.1 και 11.2)

(2 ώρες για την 11.3)

(5 ώρες για την 11.4)

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

18 ώρες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια να

● χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο

13.1
Εισαγωγή στις εφαρμογές νέφους

13.2 Μοντέλα υπηρεσιών νέφους

13.3
Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους

● Άνοιγμα λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων.

● Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους (συμμαθητές)

● Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν δραστηριότητες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων, συνεργατικής δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη κ.α.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

● http://photodentro.edu.gr/
aggregator/lo/photodentro-
aggregatedcontent-8526-8306

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος όπως:

● http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 (Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

● http://aesop.iep.edu.gr/node/7950 (Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους)

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

● Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

● Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

● Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (λ.χ. Google Drive, Dropbox, Box.net)

8


(1 ώρα για την 13.1)

(2 ώρες για την 13.2)

(5 ώρες για την 13.3)

Ο μαθητής/τρια να:

● δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται έγγραφα εργαζόμενος συνεργατικά με εφαρμογές Νέφους

14.2
Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

● Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικού φύλλου.

● Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα www.padlet.com (δεν απαιτείται εγγραφή), για να οργανώσετε μια εκδήλωση

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

● Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

● Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

1

Ο μαθητής/τρια να

● διακρίνει τα κυριότερα Κοινωνικά Δίκτυα και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους

15.1
Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα

15.2
Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων

15.3
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης Κοινωνικών Δικτύων

● Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας (λ.χ. Edmodo, Schoology)

● Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο Διαδίκτυο.

Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο Διαδίκτυο http://www.saferinternet.gr
/index.php?childobjId=Category133&
objId=Category40&parentobjId=Page3

3

(1 ώρα για την 15.1)

(1 ώρα για την 15.2)

(1 ώρα για την 15.3)

Ο μαθητής/τρια να

● διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία - ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

● αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού

● εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

● αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων

16.1
Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος

16.2
Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

16.3
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

16.4
προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

● Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο.

● Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.

Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://internet-safety.sch.gr/index.php
/component/k2/item/42-yliko

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://internet-
safety.sch.gr/index.php/files/privacy
http://internet-safety.sch.gr/privacy/

4


(1 ώρα για την 16.1)

(1 ώρα για την 16.2)

(1 ώρα για την 16.3)

(1 ώρα για την 16.4)

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

16 ώρες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Απόσπασμα από ΦΕΚ 932/2014

Αριθμ. 53248/Γ2
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ.ββ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την με αριθμ. 16/17−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

1. Σκοπός του μαθήματος.

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στην αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, Διαδικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ως εργαλείων μάθησης, σκέψης, έκφρασης, επικοινωνίας, εργασίας και συνεργασίας δια ζώσης και από απόσταση.

2. Στόχοι.

Ειδικότερα, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να:

− περιγράφουν θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και να απαριθμούν εφαρμογές της Πληροφορικής,

− διακρίνουν την αξία της Επιστήμης Υπολογιστών και της Πληροφορικής ως βασικής συνιστώσας σχεδόν στο σύνολο των επιστημών,

− δημιουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής,

− αναγνωρίζουν και να απαριθμούν ειδικές − ανά τομέα

− Εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο,

− αναλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικροεφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, “έξυπνων” κινητών συσκευών,

− παράγουν ψηφιακό υλικό και απλές Διαδικτυακές εφαρμογές με χρήση εμπορικού λογισμικού αλλά και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.

− αξιοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,

− ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν προβληματισμό και κριτική σκέψη για τα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά ζητήματα που τίθενται με την ενσωμάτωση των υπολογιστικών και Διαδικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

3. Στόχοι/Θεματικές ενότητες/Ενδεικτικές δραστηριότητες.

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

- να περιγράφει τις εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και να αναγνωρίζει τα υπολογιστικά συστήματα και τις εξελίξεις στο υλικό και το λογισμικό
- να αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων.

- να κατηγοριοποιεί τις εφαρμογές λογισμικού και να επιλέγει την κατάλληλη εφαρμογή ανάλογα με τις απαιτήσεις.

- να αντιπαραβάλει εμπορικό και ελεύθερο λογισμικό και να επιλέγει αυτό που ικανοποιεί τις απαιτήσεις.

- να περιγράφει τη δυναμική του Διαδικτύου και την επίδραση της Διαδικτυακής προβολής στο χώρο των επιχειρήσεων.

- να διακρίνει τις οικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία του ηλεκτρονικού εμπορίου και να αναφέρει ασφαλείς τρόπους ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- να απαριθμεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές της ρομποτικής .

- να αναφέρει τη σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

1. ΥΛΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1.1 Υλικό
1.1.1. Το υπολογιστικό σύστημα
1.1.2.Τεχνολογικές εξελίξεις υλικού

1.2 Λογισμικό
1.2.1.Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών
1.2.2.Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών
1.2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

1.3.Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος
1.3.1.Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές
1.3.2.Ηλεκτρονικό εμπόριο, δημοπρασίες. Αναζήτηση , προβολή και διαφήμιση στο Διαδίκτυο
1.3.3.Εφαρμογές Ρομποτικής

1.4.Κοινωνικές Επιπτώσεις
1.4.1Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες Χρήσης
1.4.2.Κοινωνικές επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

ώρες: 14

- Αναζήτηση εξελfξεων Πληροφορικής τεχνολογίας ως προς το υλικό (πχ αισθητήρες σε αντικείμενα , έξυπνα γυαλιά, έξυπνες αfθουσες, 30 εκτύπωση , αναγνώριση ταυτότητας).

- Αξιολόγηση χαρακτηριστικών κινητών συσκευών (πχ tablets).

- Αναζήτηση υπαρχόντων λογισμικών μιας κατηγορίας (πχ δημιουργίας comic - animatlon, επεξεργασίας εικόνων, παρουσιάσεων).

- Αξιολόγηση εφαρμογών λογισμικού με διερεύνηση κριτικών και Tutorials για χρήση ανά περίπτωση.

- Σύλληψη και παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση πρωτογενούς πολυμεσικού υλικού.

- Ηλεκτρονικές δημοπρασfες και σημείο ισορροπίας.

- Διαφημίσεις ανάλογα με το προφiλ του χρήστη στο Διαδίκτυο.

- Αναζήτηση παραδειγμάτων ρομποτικών εφαρμογών (πχ βιομηχανiα, ιατρική, γεωργία).

- Αναγνώριση της άδειας χρήσης ενός πόρου στο Διαδίκτυο.

- να περιγράφει πώς από το πρόβλημα φτάνουμε στην εφαρμογή.

- να αναγνωρίζει εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα .

- να επιλέγει προγραμματιστικό πεpίβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες σχεδιασμού κάθε εφαρμογής .

- να διακρίνει λειτουργίες και απαιτήσεις μιας εφαρμογής .

- να αναπτύσσει μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2.1. Κύκλος Ανάπτυξης Ζωής Εφαρμογών (Ανάλυση, Σχεδfαση, Υλοποίηση, Λειτουργfα και Συντήρηση Εφαρμογής)

2.2.Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών

2.3.Υλοποίηση εφαρμογής σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα

ώρες: 12

- Σύγκριση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων.

- Υλοποfηση ή τροποποfηση μικροεφαρμογής. (πχ με χρήση Αρρ lnνentor , Game maker, Alice κ.α.).

Παραδείγματα εφαρμογών όπως χρονόμετρο, λαβύρινθος , παιχνίδια κ.λπ

- να κατονομάζει τα είδη δικτύων.

- να αναφέρει υπηρεσίες του Διαδικτύου.

- να κρίνει τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες και να συγκρίνει εφαρμογές Web 2.0.

- να δημιουργεί ιστολόγιο (blog) και ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

- να ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές

- να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να μαθαίνει

3 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3.1.Δίκτυα υπολογιστών

3.2.Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web
χ.ο

3.3.Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

3.4.Εισαγωγή στην HTML

3.5.Η μάθηση στο Διαδίκτυο (LCMS, LMS, MOOCs)

ώρες: 14


- Δημιουργία on-lίne ερωτηματολογίου για καταγραφή απόψεων μαθητιi

- Δημιουργία τεστ γνώσεων (πχ με Hot Potatoes).

- Δημιουργία και διαχείριση εργασίας σε Blog, wίkί, στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δfκτυο και αλλού.

- Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασfα του.

- Δημιουργία εκπαιδευτικού κινούμενου σχεδίου (anίmated tutorίal) π.χ. με wίnk.

- Αναζήτηση και χρήση on lίne μαθημάτων - τηλεκπαfδευση.

- να μάθει να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο.

- να δημιουργεί και να διαχειρίζεται έγγραφα εργαζόμενος συνεργατικά με εφαρμογές νέφους.

- να διακρίνει τα κυριότερα κοινωνικά δίκτυα και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους .

- να διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία - ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος.

- να αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού.

- να εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφαλείας και προστασίας στο Διαδίκτυο

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4.1.Εφαρμογές νέφους.

4.2.Τηλεργασία - ασύγχρονη και σύγχρονη συνεργασία από απόσταση

4.3.Κοινωνικά δίκτυα .

4.4.Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο .

ώρες: 14

- Άνοιγμα λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων .

- Διαμοιρασμός αρχείου με φfλους (συμμαθητές).

- Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικού φύλλου.

- Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας (λχ Edmodo, Schoology).

- Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο ΔΙαδίκτυο

- Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο

- Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο ως προς την εγκυρότητά τους

4. Διδακτική μεθοδολογία

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται στο εργαστήριο Πληροφορικής που είναι ένας χώρος συνεργασίας και έρευνας ακολουθώντας μεθόδους αναζήτησης και ανακάλυψης.

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση.

Προτείνονται να ακολουθούνται ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να χρησιμοποιούνται αυθεντικά παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση