ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Β-ΟΜΑΔΑ --

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ - Β΄ ΟΜΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την ΦΕΚ 493/2009 σχετικά με την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ (ομάδα Β) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑΣ Β΄) εξετάζονται πανελλήνια σε έξι (6) μαθήματα ως ακολούθως:

α) Τρία μαθήματα γενικής παιδείας, που είναι τα Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), η Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) .

β) Ένα (1) μάθημα Επιλογής από τα μαθήματα Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Γενικού Λυκείου), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γενικού Λυκείου), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικού Λυκείου), Βιολογία Ι (Γενικής ΠαιδείαςΓενικού Λυκείου), Βιολογία ΙΙ (Θετικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου).
Σε περίπτωση που προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο τότε υποχρεούνται να επιλέξουν και να εξεταστούν σε δύο μαθήματα από τα παραπάνω και συγκεκριμένα στα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

γ) δυο μαθήματα ειδικότητας (τα οποία εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέματα με τους υποψηφίους της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ των ΕΠΑΛ)

Στην περίπτωση, που ο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης), υποχρεούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε δύο (2) μαθήματα Επιλογής και συγκεκριμένα στα μαθήματα:
 i) «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και
 ii) «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και επιθυμούν την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία
β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα: Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) και Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου).

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας και Συντελεστές Βαρύτητας

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας για τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου κατά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

 Ι. Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών:
 α) Νεοελληνική Γλώσσα, με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και
 β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας 0,4.

 ΙΙ. Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών:
 α) Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή βαρύτητας 1,3 και
 β) Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή βαρύτητας 0,7.

ΙΙΙ. Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας:
 α) Βιολογία II (Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας 1,3 ή Βιολογία I, μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και
 β) Νεοελληνική Γλώσσα, με συντελεστή βαρύτητας 0,4.

ΙV. Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών:
 α) Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή βαρύτητας 1,3 και
 β) Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή βαρύτητας
 0,7.

V. Για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης:
 α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας 1,3 και
 β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας 0,7.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο ΕΠ

2ο ΕΠ

3ο ΕΠ

4ο ΕΠ

5ο ΕΠ

Υποχρεωτικά
Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 

1,3

 

1,3

 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 

0,7

 

0,7

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

0,9

 

0,4

 

 

1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

Μαθήματα
Επιλογής

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

0,4

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

 

 

0,9

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

 

1,3

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

0,7

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

 

 

 

1,3

Παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι για το 3ο επιστημονικό πεδίο επιλέγουν ένα από τα μαθήματα Βιολογία Ι ή Βιολογία ΙΙ και λαμβάνουν τους αντίστοιχους συντελεστές.

Οι υποψήφιοι του 5ου πεδίου εξετάζονται σε 7 συνολικά μαθήμα καθώς πέρα από τα υποχρεωτικά μαθήματα καλούνται να εξεταστούν και σε δύο μαθήματα επιλογής τα οποία και έχουν συντελεστές βαρύτητας

Σε κάθε περίπτωση για να έχουν δικαίωμα επιλογής σχολών από κάποιο επιστημονικό πεδίο,θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.


Εκτύπωση