Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις (5%) 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας καλούνται οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία του 5% (σοβαρές παθήσεις), οι οποίοι εισάγονται κατ' εξαίρεση σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς εξετάσεις, να συμπλρώσουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2018

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για υποψηφίους Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποψηφίους  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Αποτελεσμάτα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 καθώς και τα στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αφορούν υποψηφίους των γενικών κατηγοριών, αλλά και υποψηφίους της κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών (μή Ελληνικής Καταγωγής)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα κυρίων μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2018 - 2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3411/2018 η εξεταστέα ύλη στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 για υποψηφίων ημερήσιων Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2018 - 2019

Εγκύκλιος Εισαγωγής Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2018 2019

Οι υποψήφιοι με την κατηγορία των Αθλητών, για εισαγωγή σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο, από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018

Το αναλυτικό πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ 2018