Διαγωνισμός Συγγραφής Άρθρου για τον Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015

Αρ.Πρωτ.37149/Δ2/05-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Πηνελόπη Σακκοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 3023

ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015
Σχετ.: Έγγραφο με Α.Π. 3809/13-1-2015 του Τμ. Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015 προκηρύσσεται Διαγωνισμός συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον», ο οποίος θα διεξαχθεί μεταξύ των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δύο κατηγορίες:
 Α) κατηγορία μαθητών Γυμνασίου και
 Β) κατηγορία μαθητών Λυκείου.

Καθώς το 2015 σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση, θεωρείται σημαντική η συμμετοχή των μαθητών σε μία δράση που θα τους ευαισθητοποιήσει και θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν ότι ανήκουμε όλοι σε μία κοινωνία με κοινά παγκόσμια προβλήματα.

Η συμμετοχή έκαστου μαθητή θα έχει την μορφή σύντομου ενημερωτικού άρθρου (200 έως 220 λέξεις), το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να δημοσιευθεί σε σχολική εφημερίδα/περιοδικό, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και γενικότερα να συμβάλει στην πληροφόρηση για τα διεθνή αναπτυξιακά θέματα.

Πληροφορίες σχετικά με τους νέους αναπτυξιακούς στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα ισχύσουν μετά το 2015 και τους τρεις βασικούς της άξονες : Περιβάλλον – Κοινωνία - Οικονομία παρέχονται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πλαίσιο κατανόησης εννοιών».

Περισσότερα στοιχεία για την κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη μπορούν να αντλήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες:
https://europa.eu/eyd2015/en
https://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/eyd2015_/eyd2015_el.pdf

καθώς και τα εκπαιδευτικά υλικά του Συμβουλίου της Ευρώπης:
•COMPASS Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες
(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf)
•COMPASITO Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά
(http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%
20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%
CE%B4%CE%B1.pdf)

Οι μαθητές ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους και εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον Διαγωνισμό, καλούνται να συντάξουν τα άρθρα τους κατά την διάρκεια δίωρου για την διάθεση του οποίου μεριμνά ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Το κείμενο γράφεται με ευανάγνωστα γράμματα σε φύλλο χαρτιού, στην κορυφή του οποίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη και το τμήμα του μαθητή καθώς και τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτά (επωνυμία, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Δευτέρα 9 Μαρτίου έως Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία. Θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί ενημέρωση/συζήτηση με τους μαθητές και παραπομπή στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές πηγές. Προαιρετικά μπορεί να διοργανωθεί και σχετική ομιλία προκειμένου να ενημερωθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές για τις βασικές έννοιες : Ειρήνη-Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ανάπτυξη-Αειφορία - Διαπολιτισμικότητα, πάνω στις οποίες χτίζεται η έννοια του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη που συμμετέχει συνειδητοποιημένα στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων.

Με το πέρας του διαγωνισμού, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκεντρώσει τις συμμετοχές των μαθητών και θα συγκροτήσει τριμελή εθελοντική Επιτροπή Εκπαιδευτικών, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο άρθρο και θα το αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για να εκπροσωπήσει το σχολείο στον Διαγωνισμό.

Σε κάθε Διεύθυνση Δ.Ε. θα συσταθεί εθελοντική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Κάθε Επιτροπή Δ.Ε. θα επιλέξει τα τρία (3) καλύτερα άρθρα στην κατηγορία Γυμνασίου και τα τρία (3) καλύτερα άρθρα στην κατηγορία Λυκείου. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης τα συνολικά έξι (6) άρθρα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.

Με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ορίζεται εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε./Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικότητας ΠΕ02/Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων /Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η επιτροπή θα επιλέξει ένα άρθρο από κάθε κατηγορία- Γυμνασίου και Λυκείου-και θα τα αποστείλει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Υπ’ όψιν Πηνελόπης Σακκοπούλου (Γραφ. 1093 – 1ος όροφος)

Με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών / Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων/ Εκπρόσωπος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης/ Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής/Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογος).

Η επιτροπή θα επιλέξει τα τρία (3) άρθρα που θα βραβευθούν στην κατηγορία Γυμνασίου και τα τρία (3) άρθρα που θα βραβευθούν στην κατηγορία Λυκείου. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 8 Μαΐου 2015, με την ευκαιρία του εορτασμού στις 9 Μαΐου της Ημέρας της Ευρώπης.

Θα απονεμηθεί Τιμητική Διάκριση σε όλους τους μαθητές που τα άρθρα τους θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας.

Tα άρθρα που θα υποβληθούν για συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα επιστραφούν.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες και το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ


ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Το 2000, η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, μέχρι το 2015, για την καταπολέμηση της φτώχειας, υιοθετώντας τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Το έτος 2015 είναι το έτος κατά το οποίο θα ληφθούν σημαντικές διεθνείς αποφάσεις σχετικά με το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο πολιτικής, με την υιοθέτηση νέων αναπτυξιακών στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη οι οποίοι θα ισχύουν μετά το 2015 και θα αφορούν όλες τις χώρες. Είναι, λοιπόν, ανάγκη να αντιληφθούν όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι μαθητές ότι ανήκουμε σε μία ευρύτερη κοινωνία με κοινά παγκόσμια προβλήματα ανεξαρτήτως των διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών της κάθε κοινωνίας.

Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ενημέρωση και συνειδητοποίηση των μαθητών για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου (Giobal Education Citizenship ). Η Εκπαίδευση για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Ανάπτυξη, την ΑειΦορία και τη Διαπολιτισμικότητα αποτελούν τις βασικές έννοιες πάνω στις οποίες χτίζεται η έννοια του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη που συμμετέχει συνειδητοποιημένα στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Οι έννοιες αυτές είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία και, συνεπώς, την εκπαίδευση, καθώς οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες έχουν φέρει στο προσκήνιο ποικίλες ανισότητες, φτώχεια και βαθειά ανθρωπιστική κρίση.

Πρόκειται για μια δυναμική εκπαιδευτική διαδικασία με τρεις βασικούς άξονες: Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία και στοχεύει στην κατανόηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου και της σχέσης του ανθρώπου με αυτόν.

Απώτερος στόχος είναι η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου πλανήτη στον οποίο η πολιτική δύναμη και οι πόροι είναι δίκαια μοιρασμένοι και τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρωμένα για όλους. Η Παγκόσμια Εκπαίδευση αγκαλιάζει όλες τις μορφές της Εκπαίδευσης του Πολίτη, δηλαδή την Εκπαίδευση για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Ανάπτυξη, την ΑειΦορία και τη Διαπολιτισμικότητα, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις άξονες στα Αναλυτικά Προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίως σε αυτά που προτείνονται από το Νέο Σχολείο. Βάσει αυτών, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες, που φέρουν τη σφραγίδα των εκπαιδευτικών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Επομένως, το Ευρωπα"ίκό έτος για την Ανάπτυξη 2015 μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να κατανοηθούν και να αναπτυχθούν οι έννοιες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της ταυτότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα, στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, στο εκπαιδευτικό υλικό και στα προγράμματα καινοτόμων δράσεων της σχολικής κοινότητας. Το Ευρωπα"ίκό έτος για την Ανάπτυξη 2015 περιλαμβάνει δράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών που δίνουν το πλαίσιο για προβληματισμό σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα και στην Ελληνική εκπαίδευση τους νέους αναπτυξιακούς στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα ισχύουν μετά το 2015.

Το παρακάτω "σύννεφο" μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης ιδεών για την ευαισθητοποίηση/ την κατανόηση της Ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη και την αξιοποίησή του για τις εργασίες των μαθητών.

(ενεργή συμμετοχή, συνεργασία, αξίες, κατανόηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, αξιοπρέπεια, ανθρωπισμός, γέφυρες, αλλαγή, κοινωνική συνοχή, σύγκρουση, ανάπτυξη, αλληλεγγύη, σεβασμός, ένταξη, Ειρήνη, ισότητα, δράση, Παγκόσμιος Πολίτης, ευαισθητοποίηση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, επικοινωνία, υπευθυνότητα, ποικιλότητητα)

Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αντλήσουν περισσότερες ιδέες για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές τους μπορούν να ανατρέξουν σε εκπαιδευτικά υλικά του Συμβουλίου της Ευρώπης/ που έχουν τύχει έγκρισης από το ΙΕΠ:
• COMPASS Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Αν{Jρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες
(http://www.minedu.goν.gr/publications/docs2012/120517 compass_edition_gr.pdf)
•COMPASΠO Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Αv{Jρώπιvα Δικαιώματα για παιδιά
(http:l Ιwww.childcom.org.cy Ι ccr Ι ccr .nsfl AIIIE 139A2CD27BCB462C225 7 AF3002ACD10I$ fileiCompasit
ο, %20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%AO%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC
%81%CE%B4%CE%Bl.pdf)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 Η Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη θέτει θέματα όπως:
• παγκόσμια δικαιοσύνη
• ανθρώπινα δικαιώματα
• ειρήνη
• διαπολιτισμική επικοινωνία
• αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη

Η Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη βασίζεται σε αξίες όπως:
• αλληλεγγύη
• δικαιοσύνη
• ισότητα
• ευθύνη
• σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας

Η Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη μεθοδολογικά εφαρμόζει προσεγγίσεις όπως:
• επικέντρωση στον μαθητή, στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητάς του, στις ανάγκες και στις εμπειρίες του
• συμμετοχική διαδικασία -το σχολείο ως κοινότητα μάθησης
• βιωματική γνώση, διερευνητική μέθοδος
• έμπνευση, ενεργοποίηση και παιδαγωγική υποστήριξη από τον διδάσκοντα σε όλες τις Φάσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.