Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Ενόργανης Γυμναστικής 2015 - 2016

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.63254/Δ5/14-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Χριστιάνα Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443090,3443516
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ενόργανης Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2015-2016»
ΣΧΕΤ:
1. Η απόφαση της 7ης πράξης/29-3-2016 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) για την έκδοση προκήρυξης Πανελλήνιων Αγώνων Ενόργανης Γυμναστικής Λυκείων σχ. Έτους 2015 – 2016.
2. Η υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β΄/22-1-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α. )

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Eνόργανης Γυμναστικής μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Δευτέρα 09 Μαΐου 2016

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Ε.Γ. Μίκρας, αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση των Πανελληνίων αγώνων Ενόργανης Γυμναστικής μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες Λυκείων που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 – 1999 και 2000 και 2001 με την προϋπόθεση ότι είναι μαθητές-τριες Λυκείων. Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑ.Λ. τις 164 απουσίες αντίστοιχα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα. (Υπόδειγμα 1)
Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
α΄ Επώνυμο
β΄ Όνομα
γ΄ Όνομα πατέρα
δ΄ Όνομα μητέρας
ε΄ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως
στ΄Αριθμός μητρώου μαθητή
ζ΄ Τάξη που φοιτά
η΄ Βεβαίωση ιατρού με σφραγίδα και ημερομηνία (δε χρειάζεται εάν η βεβαίωση ιατρού επισυνάπτεται).

Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου (σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή/τριας).

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :
 α) Βεβαίωση ιατρού. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό του Π.Ε.Δ.Υ, Αγροτικό Ιατρό, Γενικής Ιατρικής, ιδιώτη Ιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο),Παιδίατρο (χορηγείται μέχρι την ηλικία των 16 ετών). Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα και να αναγράφεται σε αυτήν ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή του/της σε αγώνες.
 β) Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή.
 γ) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή (μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου).
 δ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες (υπόδειγμα 9).

2. Δελτίο αθλητή/τριας από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.)
Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες πρέπει να κατέχουν έγκυρο δελτίο της Ε.Γ.Ο. στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται η να επισυνάπτεται η ιατρική βεβαίωση και θα επιδεικνύεται με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του αγώνα.

3. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή/τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Δ/ντή του σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα αγωνίσματα των ΑΓΟΡΙΩΝ είναι: Σύνθετο Ατομικό, Ασκήσεις εδάφους, Ίππος με λαβές, Κρίκοι, Άλμα Ίππου, Δίζυγο, Μονόζυγο.

Τα αγωνίσματα των ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ είναι: Σύνθετο Ατομικό, Άλμα Ίππου , Ασύμμετροι ζυγοί , Δοκός ισορροπίας , Ασκήσεις εδάφους .

Διεξάγεται αγώνας στο Σύνθετο Ατομικό. Νικητές ανακηρύσσονται σε κάθε όργανο και στο σύνολο των οργάνων (Σύνθετο Ατομικό).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Πρόγραμμα Αγώνων
8 Μαΐου 2015 (προπονήσεις)
16:30 – 19:30 ► Προπόνηση
9 Μαΐου 2015 (Αγώνες)
08:30 – 10:00 ► Κατευθυνόμενη Προπόνηση
09:00 – 10:00 ► Τεχνική Σύσκεψη
10:00 – 10:15 ► Τελετή Έναρξης
10:30 – 13:30 ► Αγώνας
13:30 – 14:00 ► Απονομές

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών-τριών ( υπόδειγμα 2) θα αποσταλούν μέχρι την Τετάρτη 20/4/2015, στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α Δυτικής Θεσσαλονίκης(mail:grfa(ΑΤ)dide-v.thess.sch.gr τηλ: 2310-587292 ,fax: 2310-649717).

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ΄ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 παρ. 16.1. Υπουργικής Απόφασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ε.Γ.Ο. με βάση το Διεθνή κώδικα. Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες αθλητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λ.π.

Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των αγώνων στις 09:00 - 10:00.

Όλοι οι συνοδοί –προπονητές- αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο στην Τεχνική Σύσκεψη για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για έλεγχο.

Για κάθε τι το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή.

Σημείωση: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.

Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.