Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων - ΕΠΑΛ 2016 - 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.12721/Δ5/25-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ευθ. Χριστοφιλόπουλος
Χρ. Αγγελή
210-3443012, 210-3443090
FAX : 210-3442210
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. έτους 2016-2017».

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη τα κάτωθι σχετικά:

1) την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) το υπ. αριθμ. 208189/Δ5 /06-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχο-λικούς Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017 »
3) την υπ.αριθμ. 5444/Δ5/12-01-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΟΘ4653ΠΣ-ΖΥ7) «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολ. έτους 2016-17»
4) την απόφαση της 2ης πράξης/23-1-2017 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης Λυκείων σχ. Έτους 2016 – 2017

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Α΄ φάσης, Β΄φάσης και Γ’ (Τελικής) φάσης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση της Α΄ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2016-2017, στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και Α΄ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και της Β΄φάσης & Γ’ φάσης ( Τελικής ) στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, σε συνεργασία με την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία (Κ.Ο.Ε.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000,2001 & ( 2002 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :

1) Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου (επισυνάπτεται).

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Στην Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο [3] (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση Ιατρού ότι στον/στην μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό Παθολόγο, Καρ-διολόγο, Γενικής Ιατρικής.

Διευκρινίζεται ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α’ τάξη Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002 μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση και από Παιδίατρο. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

Επισημαίνεται, ότι οι Αθλητικές Mαθητικές Tαυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την α-νάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση.

2) Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μαθητή-τριας.

3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του μα-θητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας του/της μαθητή/τριας.

4. Δελτίο αθλητή/τριας από την Κ.Ο.Ε.

Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν έγκυρο δελτίο της Κ.Ο.Ε. δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση όπως περιγράφεται στην παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργικής Απόφασης καθότι η έκδοση του ανωτέρω δελτίου έχει θέση ιατρικής βεβαίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σε μαθητές/τριες –αθλητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώ-νων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Α’ ΦΑΣΗ

Η Φάση αυτή των αγώνων περιλαμβάνει :

1 ) όλες τις διοργανώσεις της Κ.Ο.Ε. κολυμβητηρίου 25 ή 50 μέτρων που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από 1/10/2016 έως 22/1/2017.

Οι μαθητές-τριες, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΚΟΕ μπορούν από το σύνολο των αγωνισμάτων τους αυτού του διαστήματος σε κολυμβητήριο 50 ή και 25 μέτρων να επιλέξουν το μοναδικό αγώνισμα που επιθυμούν να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων με την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους αποτελεί Όριο του αγωνίσματος αυτού.

Κατέχοντας τα Όρια αυτά όλοι/ες αποκτούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Β΄ Φάση της Διορ-γάνωσης που αυτή είναι οι πρωινοί Προκριματικοί από τις 3 έως και 5/02/2017 στο κολυμβητή-ριο « Ο.Α.Κ.Α.» Μαρούσι, Αθήνα.

2) αγώνες πρόκρισης που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για μαθητές-τριες, οι οποίοι δεν κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., στους οποίους θα πρέπει να πετύχουν τα όρια για τη συμμετοχή τους στη Β΄ φάση των αγώνων συμ-μετέχοντας σε ένα μόνο αγώνισμα του προγράμματος.

Κατέχοντας τα Όρια αυτά όλοι/ες αποκτούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Β΄ Φάση της Διοργάνωσης που αυτή είναι οι πρωινοί Προκριματικοί από τις 3 έως και 5/02/2017 στο κολυμβητή-ριο « Ο.Α.Κ.Α.» Μαρούσι, Αθήνα.

Αγώνες Πρόκρισης για μαθητές/τριες χωρίς Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

Για τη Βόρεια Ελλάδα οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 09:00 στο «Εθνικό Κολυμβητήριο», Θεσσαλονίκης.

Οι αγώνες διεξάγονται σε τελικές σειρές και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γί-νει πριν την έναρξη των αγώνων.
Συμμετέχουν (σύμφωνα με τα παραπάνω) οι μαθητές/τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερεια-κών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:

 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
 • Δ/νση Β/θμιας Κέρκυρας

Για τη Νότια Ελλάδα οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 στο κολυμβητήριο «Ο.Α.Κ.Α.» και ώρα 10: 00 Μαρούσι, Αθήνα.

Οι αγώνες διεξάγονται σε τελικές σειρές και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γί-νει πριν την έναρξη των αγώνων.
Συμμετέχουν (σύμφωνα με τα παραπάνω )οι μαθητές-τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερεια-κών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:

 • Αττικής
 • Πελοποννήσου
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Ιονίων Νήσων (εκτός Κέρκυρας)
 • Κρήτης
 • Βορείου Αιγαίου
 • Νοτίου Αιγαίου

Όρια επιδόσεων των μαθητών-τριών που πρέπει να πετύχουν για τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση του Πανελλήνιων Aγώνων Κολύμβησης Λυκείων (Κολυμβητήριο 25μ.)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Ετ.Γεν.1999-2000

ΜΑΘΗΤΩΝ-ΡΙΩΝ
1999-2000

ΕΛΕΥΘ. Α

50μ Κ

0.26.60

0.30.00

0.27.30

0.30.60

ΕΛΕΥΘ. Α

100μ. Κ

0.57.60

1.04.60

0.59.20

1.06.10

ΕΛΕΥΘ. Α

200μ. Κ

2.07.90

2.21.40

2.12.00

2.23.90

ΕΛΕΥΘ. Α

400μ. Κ

4.31.80

4.53.80

4.37.20

5.02.30

ΕΛΕΥΘ.800μ. Κ

10.02.10

10.14.60

ΕΛΕΥΘ. Α 1500μ.

19.03.00

19.23.00

ΥΠΤΙΟ Α

100μ. Κ

1.08.00

1.16.20

1.09.90

1.18.20

ΥΠΤΙΟ Α

200μ.Κ

2.26.40

2.42.40

2.33.20

2.45.40

ΠΡΟΣΘ. Α

100μ. Κ

1.15.50

1.25.70

1.17.70

1.28.70

ΠΡΟΣΘ. Α

200μ. Κ

2.44.90

3.04.90

2.49.40

3.07.90

ΠΕΤΑΛ. Α

100μ. Κ

1.05.70

1.14.70

1.08.20

1.17.20

ΠΕΤΑΛ. Α

200μ. Κ

2.26.20

2.43.90

3.32.40

2.51.40

Μ.ΑΤΟΜ.Α

200μ. Κ

2.26.90

2.43.70

2.32.90

2.46.90

Μ.ΑΤΟΜ.Α

400μ. Κ

5.10.80

5.47.30

5.19.80

5.52.80

Όρια επιδόσεων των μαθητών-τριών που πρέπει να πετύχουν για τη συμμετοχή τους στη Β΄Φάση των Πανελλήνιων Aγώνων Κολύμβησης Λυκείων (Κολυμβητήριο 50μ.)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Ετ.Γεν.1999-2000

ΜΑΘΗΤΩΝ-ΡΙΩΝ
1999-2000

ΕΛΕΥΘ. Α

50μ Κ

27.00

30.80

27.70

31.40

ΕΛΕΥΘ. Α

100μ. Κ

58.40

1.05.10

1.00.00

1.06.90

ΕΛΕΥΘ. Α

200μ. Κ

2.09.50

2.23.00

2.13.60

2.25.50

ΕΛΕΥΘ. Α

400μ. Κ

4.35.00

4.57.00

4.40.40

5.05.50

ΕΛΕΥΘ.800μ. Κ

10.08.50

10.21.00

ΕΛΕΥΘ. Α 1500μ.

18.08.50 18.19.00

ΥΠΤΙΟ Α

100μ. Κ

1.08.80

1.17.00

1.10.70

1.19.00

ΥΠΤΙΟ Α

200μ.Κ

2.28.00

2.44.00

2.34.80

2.47.00

ΠΡΟΣΘ. Α

100μ. Κ

1.16.30

1.26.50

1.18.50

1.29.50

ΠΡΟΣΘ. Α

200μ. Κ

2.46.50

3.06.50

2.51.00

3.09.50

ΠΕΤΑΛ. Α

100μ. Κ

1.06.50

1.15.50

1.09.00

1.18.00

ΠΕΤΑΛ. Α

200μ. Κ

2.27.80

2.45.50

2.34.00

2.53.00

Μ.ΑΤΟΜ.Α

200μ. Κ

2.28.50

2.45.30

2.34.50

2.48.50

Μ.ΑΤΟΜ.Α

400μ. Κ

5.14.00

5.50.50

5.23.00

5.56.00

Β’ ΦΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Β΄ Φάση ( πρωινοί προκριματικοί) θα διεξαχθεί από τις 3 έως και 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09:00 στο κλειστό κολυμβητήριο του «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι, παράλληλα με τους Χειμερι-νούς Αγώνες Ανοικτής Κατηγορίας της Κ.Ο.Ε. και σε ξεχωριστές σειρές για τους Πανελλήνιους Α-γώνες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2016-2017.

Στη φάση αυτή συμμετέχουν οι μαθητές-τριες που πέτυχαν το σχετικό όριο έως 22/1/2017, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. για το μοναδικό αγώνισμα που έχουν ε-πιλέξει για τους ως άνω αγώνες καθώς και οι μαθητές-τριες που πέτυχαν το σχετικό όριο έως 31/01/2017, οι οποίοι δεν κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

Το κάθε Σχολείο μπορεί να συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό μαθητών-τριων εφόσον έως και τις 31/01/2017 έχουν πετύχει τα παραπάνω όρια.

Οι καταστάσεις συμμετοχής των Σχολείων (υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) για μαθητές/τριες οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 ώρα 14:00 μ.μ. στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στις καταστάσεις συμμετοχής των Σχολείων (υπόδειγμα 2 ) θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Κ.Ο.Ε. που κατέχουν οι αθλητές/τριες.

Σημείωση:
Η Ομάδα Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής( υπόδε-ιγμα 2) στη Κ.Ο.Ε. και καμία αλλαγή δήλωσης αγωνίσματος καθώς και εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή από την Οργανωτική Επιτροπή των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων μετά τις 31/1/2017 για τους μαθητές/τριες, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ )

Η Γ΄ Φάση ( απογευματινοί Τελικοί αγώνες ) θα διεξαχθεί από τις 3 έως και 5 Φεβρουαρίου 2017 στο κλειστό κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι παράλληλα με τους Χειμερινούς Α-γώνες Ανοικτής κατηγορίας της Κ.Ο.Ε. και σε ξεχωριστούς Τελικούς για τους Πανελλήνιους Αγώ-νες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2016-2017.

Στη φάση αυτή τελική, συμμετέχουν οι μαθητές-τριες που κατετάγησαν στις 8 καλύτερες επιδό-σεις ανά αγώνισμα, που επετεύχθησαν στους πρωινούς προκριματικούς στην Β΄ Φάση. Οι μαθη-τές-τριες αυτοί συγκροτούν τον τελικό κάθε αγωνίσματος και από αυτούς τους τελικούς θα ανα-δειχθούν οι νικητές, θα υπάρξει ξεχωριστή απονομή μεταλλίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Β΄& Γ΄ΦΑΣΕΙΣ
Ο.Α.Κ.Α. Μαρούσι

Πρωί : ώρα 09:00
Τελικοί: ώρα 17:00
Κυριακή Τελικοί: ώρα 16:00

Α΄ Αγωνιστική

1. 50μ. Ελεύθερο Γυναικών

2. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών

3. 200μ. Πεταλούδα Γυναικών

4. 200μ. Πεταλούδα Ανδρών

5. 400μ. Ελεύθερο Γυναικών

6. 400μ. Ελεύθερο Ανδρών

7. 100μ. ΄Υπτιο Γυναικών

8. 100μ. Ύπτιο Ανδρών

9. 200μ. Μ. Ατομική Γυναικών

10. 200μ. Μ. Ατομική Ανδρών

Β΄ Αγωνιστική

1. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών

2. 200μ. Ελεύθερο Γυναικών

3. 400μ. Μ. Ατομική Ανδρών

4. 400μ. Μ. Ατομική Γυναικών

5. 200μ. Ύπτιο Ανδρών

6. 200μ. Ύπτιο Γυναικών

7. 100μ. Πρόσθιο Ανδρών

8. 100μ. Πρόσθιο Γυναικών

Γ΄ Αγωνιστική

1. 100μ. Ελεύθερο Γυναικών

2. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών

3. 200μ. Πρόσθιο Γυναικών

4. 200μ. Πρόσθιο Ανδρών

5. 100μ. Πεταλούδα Γυναικών

6. 100μ. Πεταλούδα Ανδρών

7. 800μ. Ελεύθερο Γυναικών (αργές & γρήγ. Τελικές σειρές)

8. 1500μ. Ελεύθερο Ανδρών (αργές & γρήγ. Τελικές σειρές)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιη-θεί στην έδρα των αγώνων (Ο.Α.Κ.Α. Μαρούσι ) την προηγούμενη από την έναρξη τους, Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19.00 μ.μ. για το σύνολο των συμμετεχόντων που αγωνίζονται την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κα-νονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ΄ αριθμ190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε..

Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα.

Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Επιτροπή Οργάνωσης Αγώνων : Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ, έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

Η μετακίνηση και η συνοδεία των συμμετεχόντων μαθητών-τριών θα γίνει με ευθύνη των ι-δίων, με σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. (Υπόδειγμα 9)

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Σημείωση: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.

Οι μαθητές-τριες που θα συμμετάσχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Κολύμβησης σχ. έτους δεν θα επιβαρυνθούν με παράβολο συμμετοχής των αγώνων της Κ.Ο.Ε..

Οι επιδόσεις των Κολυμβητών /τριών των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Κολύμβησης θα αξι-ολογούνται στη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων της Κ.Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.