Μαθητικός διαγωνισμός δημιουργίας Βίντεο για το Ολοκαύτωμα 2017- 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ" 2017-2018

Αρ.Πρωτ.177779/Θ2/20-10-2017/ΥΠΠΕΘ/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43272 (Δ.Ε)
: 210-34.42212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43390

ΘΕΜΑ: Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» - σχ. έτος 2017-2018.

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΙΕΠ (Πράξη 42/12-10-2017), διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι».

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου των Δ/νσεων Δ.Ε.: της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά), Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Χανίων.

Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, που, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία. (Προγραμματισμός πραγματοποίησης της εν θέματι εκπαιδευτικής επίσκεψης εντός του χρονικού διαστήματος είτε 16-27/4/2018 είτε 02-13/7/2018).

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι μαθητές/τριες μέσα από τα έργα τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή.

Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι ερευνητές του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες, με την στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών, θα έχουν την ευκαιρία:

1. να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους,

2. να αναζητήσουν και να συλλέξουν μαρτυρίες επιζησάντων/ασών του Ολοκαυτώματος ή και σύγχρονων της εποχής εκείνης, οι οποίοι/ες υπήρξαν μάρτυρες περιστατικών διώξεων και ιστοριών διάσωσης των Εβραίων,

3. να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάσταση του Ολοκαυτώματος,

4. να κατανοήσουν, να αναλογιστούν και να διακρίνουν τις διαστάσεις που δύναται να λάβει ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, εστιάζοντας στις συνέπειες του αντισημιτισμού πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

5. να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα του Ολοκαυτώματος,

6. να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας στην αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετική ταινία μικρού μήκους (βίντεο). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (συμμετοχή έως και τριών (3) μαθητών/τριών), και τα έργα θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.

- Ένα (1) και μόνο έργο υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως τρεις μαθητές/τριες).
Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας ο οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.

- Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων του παρόντος και για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συγκατάθεση αφορά στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους.

- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού εκάστης συμμετοχής, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/KujBtuOHTkXmZEkw1 όπου και αναρτάται το σχετικό αρχείο του έργου (μεγέθους έως 1GB). Στη συνέχεια αποστέλλεται ταχυδρομικά σχετική υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα με διαβιβαστικό του διευθυντή του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων και ο τίτλος του έργου. Προσοχή! Συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο και τον Τίτλο του έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών (έργων) από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις.

- Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά, δύναται να υποβληθεί ταχυδρομικώς, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο- ένα για κάθε μαθητή/τρια εκάστης συμμετοχής με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων, και επισυνάπτοντας το έργο αποθηκευμένο σε usb stick.

- Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

- Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

- Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

- Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, καθώς και επέκτασης του διαγωνισμού σε περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα βίντεο με μέγιστη διάρκεια έως έξι λεπτά (06΄:00΄΄) σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4, μεγέθους έως 1 GB. Τα έργα που υπερβαίνουν την ως άνω χρονική διάρκεια (από 06΄:01΄΄ και άνω) θα αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και οι σχετικοί φάκελοι συμμετοχής θα τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.

- Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ.. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν οι δημιουργοί, δύνανται να συμπεριλάβουν στο έργο μετάφραση ή/και υποτιτλισμό και σε άλλη γλώσσα.

- Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Θα πρέπει, επίσης, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.

- Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

- Για τη δημιουργία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το Movie Maker (Windows) ή το iMovie.

- Τα έργα θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής της αίτησης https://goo.gl/forms/KujBtuOHTkXmZEkw1.

ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

Οι μαθητές μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις εξής ιστοσελίδες:

1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor/

4 . Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr/

3. Την ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος: http://www.jewishmuseum.gr/gr/index.html

4. Την ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης: http://www.jmth.gr

5. Την ιστοσελίδα της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE – I.H.R.A.), στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος: https://www.holocaustremembrance.com

Επίσης, συνιστάται οι σχολικές μονάδες που προτίθενται να λάβουν μέρος να απευθύνονται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ταχ. δ/νση: Νίκης 39, Αθήνα 105 57, τηλ.: 2103225582, fax: 2103231577, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμένου να λάβουν ενημερωτικό υλικό και σχετικές οδηγίες (όπως π.χ. σύσταση για την αποφυγή εικόνων φρίκης, αποφυγή αντιγραφής από διαδίκτυο, κλπ.).

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκάστης συμμετοχής στην διεύθυνση https://goo.gl/forms/KujBtuOHTkXmZEkw1 (Προσοχή! η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ενεργή έως τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 μμ), συμπληρώνοντας όλα τα πεδία και ανεβάζοντας (Upload) το έργο. Στη συνέχεια αποστέλλουν τις δηλώσεις συγκατάθεσης γονέων και διαβιβαστικό του διευθυντή του σχολείου στο οποίο θα αναγράφονται ο/οι επιβλέπων/ντες εκπαιδευτικός/κοί και οι συμμετέχοντες/χουσες μαθητές/τριες ανά ομάδα και τίτλο έργου έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ

- Τα έργα θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό.

- Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα, την πρωτοτυπία τους, την αισθητική τους απόδοση και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης.

- Η επιτροπή θα βραβεύσει τα πέντε καλύτερα έργα, ενώ θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι.

- Οι δημιουργοί των πέντε καλύτερων έργων θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, με συνοδεία καθηγητών, στην Πολωνία στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς.

- Ομοίως με τους παραπάνω, οι δημιουργοί έργων, στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία.

- Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/πουσες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210- 3442840 και 210-3442786, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την ανάρτηση της επισυναπτόμενης αφίσας του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των εν λόγω σχολικών μονάδων (με ευθύνη του Δ/ντή της σχολικής μονάδας).

Συνημμένα:
1. Έντυπο συμμετοχής
2. Αφίσα διαγωνισμού (προς ανάρτηση)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.