edu.klimaka.gr

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Ποντιακό Ελληνισμό

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "  ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ : Μνήμες και Όνειρα, Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον"

Αρ.Πρωτ.Φ14/ΜΚ/10296/Δ1/23-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Μ. Κολούντζου
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3318

ΘΕΜΑ : Απάντηση στο αίτημα έγκρισης Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Ποντιακό Ελληνισμό»

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ22.1/5637/14-7-2016 αιτήματός, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 1/05-01-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, , το εν λόγω αίτημα που αφορά στην έγκριση του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Ποντιακό Ελληνισμό, γίνεται αποδεκτό, κατά το μέρος που αφορά στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού, καθώς πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές με τις εξής όμως προϋποθέσεις:

1) Επειδή το ΙΕΠ δεν έχει λάβει γνώση για τη φύση και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού και των ιστοσελίδων, στις οποίες περιλαμβάνεται και προσφέρεται για αξιοποίηση από τους ενδιαφερόμενους, για την προηγηθείσα του διαγωνισμού, ανάπτυξη σχετικού πολιτισμικού προγράμματος, προτείνεται η πραγματοποίηση του διαγωνισμού χωρίς την προϋπόθεση που θέτουν οι διοργανωτές.

2) Η λήψη επίσης μέριμνας από τους διοργανωτές στην κατεύθυνση της τήρησης ενός είδους παιδαγωγικής δεοντολογίας, σε ότι αφορά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαθητών/τριών, όλων των ηλικιών, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο μέρος της γνωμοδότησης, θεωρείται απαραίτητη.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τον/την Δ/ντή/τρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι απαγορεύεται η διανομή έντυπου υλικού η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ


Υπό την Αιγίδα της Ελληνική Εθνικής Επιτροπής για την Unesco

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό:

Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων (από την Ελλάδα και την Ομογένεια) τον Ποντιακό Ελληνισμό και συγκεκριμένα την ιστορία του, τον πολιτισμό του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής της ταυτότητας.

(προτεινόμενοι) Θεματικοί άξονες προγράμματος-διαγωνισμού

- Η ιστορία του Πόντου

- Ο ποντιακός πολιτισμός (ήθη, έθιμα, τραγούδια, ενδυμασίες, διατροφή)

- Η ποντιακή διάλεκτος

- Οι ποντιακές κοινότητες στα πέρατα του κόσμου

- Παναγία Σουμελά

- Ο Πόντος μέσα από εικόνες και κείμενα

- Η συμβολή των Ποντίων στην ανάπτυξη της Ελλάδας

- Οι πρόσφυγες Πόντιοι του προηγούμενου αιώνα και το σημερινό προσφυγικό πρόβλημα

- Η σύγχρονη ποντιακή πολιτιστική ταυτότητα

Κατηγορίες δημιουργιών των μαθητών:

- Διήγημα, μυθιστόρημα (στην ελληνική γλώσσα ή στην ποντιακή διάλεκτο)

- Παραμύθι (στην ελληνική γλώσσα ή στην ποντιακή διάλεκτο)

- Ποίημα (στην ελληνική γλώσσα ή στην ποντιακή διάλεκτο)

- Μουσική σύνθεση (τραγούδι, μουσική & στίχοι, στην ελληνική γλώσσα ή στην ποντιακή διάλεκτο)

- Εικαστικό έργο (ζωγραφιά, αφίσα, σκίτσο)

- Ταινία μικρού μήκους που θα έχει τη μορφή μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ

- Πολυμεσική παρουσίαση για τον Ποντιακό Ελληνισμό (power point)

- Σχολική εφημερίδα

- Ιστοσελίδα ή blog

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων) δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Ελλάδας και της Ομογένειας (ελληνικά σχολεία ή μεμονωμένα τμήματα που λειτουργούν σε χώρες του εξωτερικού).

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

- ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου

- μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου

- μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου

- ένας μεμονωμένος μαθητής (ή μαθήτρια)

- δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Ακόμη η Οργανωτική Επιτροπή του προγράμματος θεωρεί ιδανική συνθήκη τη σύμπραξη σχολικών μονάδων από την Ελλάδα και την Ομογένεια με σκοπό τη συνεργασία, την επαφή του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις αλλά και παρακινούνται οι συμμετέχοντες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Σε ποιες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν σχετικές δράσεις;

Το πρόγραμμα προσφέρεται για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της ιστορίας (αρχαίοι αποικισμοί, βυζάντιο και νεότερη ιστορία), στα γλωσσικά μαθήματα των δύο βαθμίδων (ο Πόντος στη λογοτεχνία), στη φυσική αγωγή (ποντιακοί χοροί, στα εικαστικά (εικαστικές δημιουργίες), στη μουσική (ποντιακά τραγούδια), στην Πληροφορική (συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία ιστότοπου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα για τον Πόντο (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή διαθεματικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) ή να υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις (για παράδειγμα: γνωρίζω τους ποντιακούς χορούς, μαθαίνω την ποντιακή κουζίνα, η ποντιακή γλώσσα και η σχέση της με τα αρχαία ελληνικά κλπ).

Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 5 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει στις 6 Μαΐου του 2017. Έως την καταληκτική του ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου) θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα μαθητικά έργα με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση:

(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Για το μαθητικό διαγωνισμό «Ποντιακός Ελληνισμός: Μνήμες και όνειρα»
Υπόψη: Πούλιος Ιωάννης, Γραφείο 11,
Κερασούντος 2, 62110 Σέρρες )

Τον Σεπτέμβριο του 2017 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι καλύτερες μαθητικές δημιουργίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση (που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη).

Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσα σχολεία ενδιαφέρονται;

Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Θα λάβουν πίσω το λινκ μιας ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.

Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τις μαθητικές δημιουργίες;

1 Η χρονική διάρκεια για την ταινία μικρού μήκους (ως 10 λεπτά) δεν περιλαμβάνει τους τίτλους αρχής και τέλους. Σε περίπτωση που η γλώσσα της ταινίας ή του ντοκιμαντέρ είναι η ποντιακή διάλεκτος, θα υπάρχουν και υπότιτλοι στη νέα ελληνική.

2.Δε θα γίνονται δεκτές φωτοϊστορίες, δηλαδή μια συρραφή φωτογραφιών ντυμένων με μουσική και κείμενα, αλλά μόνο ταινίες μυθοπλασίας (με τους μαθητές «ηθοποιούς» που θα δραματοποιήσουν ένα σενάριό τους).

3.Για να γίνει δεκτή μια ταινία στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, είναι απαραίτητο να μην είναι μόνο μια ψηφιακή αφήγηση (φωτογραφίες, αποσπάσματα βίντεο, μαθητές αφηγητές) αλλά να περιλαμβάνει έρευνα, συνεντεύξεις, επαφή με ιστορικά αρχεία κλπ.

4.Ως προς το Format των ταινιών: τα dvd που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι συμβατά με τα κοινά dvd players.

5.Διήγημα, μυθιστόρημα (ως 5000 λέξεις, σε περίπτωση που είναι γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο, θα υπάρχει και μεταφορά στην ελληνική γλώσσα)

6.Παραμύθι (ως 4000 λέξεις, εικονογραφημένο ή μη, σε περίπτωση που είναι γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο, θα υπάρχει και μεταφορά στην ελληνική γλώσσα)

7.Ποίημα (κανένας περιορισμός, σε περίπτωση που είναι γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο, θα υπάρχει και μεταφορά στην ελληνική γλώσσα)

8.Πρωτότυπη μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι, δηλαδή μουσική σύνθεση και στίχοι, σε περίπτωση που είναι γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο, θα υπάρχει και μεταφορά στην ελληνική γλώσσα)

9.Αφίσα (μέγεθος τουλάχιστον Α3)

10.Ζωγραφιά (σε όποιο μέγεθος επιθυμούν, με όποια τεχνική ή υλικό επιθυμούν)

11.Σκίτσο (σε μέγεθος τουλάχιστον Α4)

12.Πολυμεσική παρουσίαση (power point, ως 50 διαφάνειες)

13.Σχολική εφημερίδα (τουλάχιστον 8σέλιδη)

14.Ιστοσελίδα ή blog

Πώς θα υποβληθούν οι μαθητικές δημιουργίες;

ΜΟΝΟ μέσω ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα:

1.Οι λογοτεχνικού περιεχομένου δημιουργίες (διηγήματα, μυθιστορήματα, ποιήματα, παραμύθια, εφημερίδες) θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: και εκτυπωμένες και σε ψηφιακή μορφή σε ένα cd, dvd ή άλλο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης)

2.Οι μουσικές συνθέσεις (νότες, στίχοι και τα ηχητικά αρχεία σε mp3), τα εικαστικά έργα (φωτογραφημένα ή σκαναρισμένα), οι ταινίες, οι πολυμεσικές παρουσιάσεις, θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου ΜΟΝΟ σε ψηφιακή μορφή (σε ένα cd, dvd ή άλλο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης)

Σε όλες τις δημιουργίες που θα υποβληθούν εκτυπωμένες σημαντικό είναι να αναγράφονται στην αρχική ή την τελική σελίδα: η σχολική μονάδα, η τάξη, ονόματα μαθητών, ονόματα υπεύθυνων εκπαιδευτικών και η κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται (οι κατηγορίες είναι: ποίημα, σκίτσο, αφίσα, ταινία μυθοπλασίας, παραμύθι, διήγημα, ιστοσελίδα, ντοκιμαντέρ, πολυμεσική παρουσίαση, ζωγραφιά, τραγούδι, εφημερίδα).

Στα cd, dvd που θα υποβληθούν πρέπει να αναγράφεται η σχολική μονάδα. Όλα τα αρχεία που θα περιλαμβάνονται στο εσωτερικό τους πρέπει να είναι αποθηκευμένα με έναν τρόπο αποθήκευσης, που θα διευκολύνει τις επιτροπές αξιολόγησης, θα δίνει δηλαδή επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία (σχολείο, κατηγορία, μαθητές).

Το παραπάνω υλικό θα συνοδεύεται με επίσημο διαβιβαστικό του σχολείου όπου θα αναγράφονται τα έργα με τα οποία συμμετέχει με αναλυτικά στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ MAIL

Στην τελική εκδήλωση βράβευσης, θα υπάρχουν ξεχωριστά βραβεία για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανά κατηγορία δημιουργίας (ποίηση, λογοτεχνία, ταινία κλπ).

Ποιοι θα αξιολογήσουν τα μαθητικά έργα;

Καλλιτεχνικές επιτροπές που θα οριστούν από τους φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν πριν τη λήξη του διαγωνισμού.

Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να προσέξουν οι σχολικές μονάδες;

Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσα έργα επιθυμεί και σε όσες κατηγορίες επιλέξει. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων. Τέλος πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες σας για την οποία υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων παρά μόνο με την άδεια του δημιουργού ή της ΑΕΠΙ. Σημειώνουμε τέλος ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν όλες οι σχολικές μονάδες, όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και φυσικά όλοι οι μαθητές.

Σχεδιαστής προγράμματος:

Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού:

Παπασταμόπουλος Ξενοφώντας, Δ/ντής Π.Ε. Σερρών, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2321047500

Ευθυμιάδου Στυλιανή, Διευθύντρια Γραφείου Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2310379405

Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών, 2321047515, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαμολαδάς Ιωάννης, διοικητικός ΠΕ Πληροφορικής Π.Ε. Σερρών, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2321047522

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Ξενοφών Παπασταμόπουλος