ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Β' ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Β' ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.187644/Γ2/06-12-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ & Α΄
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442247, 210-3443422

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων»

Σας γνωστοποιούμε ότι η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

• «Σούνιο, Ο Ναός του Ποσειδώνος και η Ζωφόρος» και

• «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι».

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σούνιο, Ο Ναός του Ποσειδώνος και η Ζωφόρος» παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου και απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, κάθε Τρίτη 10:00-12:00.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, Ανδ. Κορδέλλα 1, τ.κ. 19 500 Λαύριο.
Τηλέφωνο: 22920-22817 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 10:00 – 14:00, υπεύθυνη επικοινωνίας: αρχιφύλακας κ. Φωτεινή Σπανού).

Β) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι» παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, κάθε Τετάρτη 10:00-12:00.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, Πλαταιών 114, τ.κ. 19007 Μαραθώνας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22940-55155 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00, υπεύθυνος επικοινωνίας: αρχιφύλακας κ. Γιάννης Κλεφτάκης).

Γ) Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό

Παράλληλα με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διατίθεται από τη Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σχετικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προετοιμασία της τάξης. Τα σχολεία μπορούν να παραλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό από το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα έπειτα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους επικοινωνίας του κάθε προγράμματος.

Δ) Όροι συμμετοχής των σχολείων

• Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν έως 25 μαθητές της ίδιας τάξης. Για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων θα ήταν καλό να αποφεύγονται υπεράριθμες ή μεικτές ηλικιακά σχολικές ομάδες.

• Το ωράριο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αυστηρά καθορισμένο. Συνεπώς, τα σχολεία δεν θα πρέπει να προσέρχονται με καθυστέρηση πέραν των 20 λεπτών, ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία του επόμενου προγράμματος.

• Ενδεχόμενες ακυρώσεις θα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία συνάντησης, ώστε να δίνεται ευκαιρία συμμετοχής σε άλλο σχολείο που έχει εγγραφεί στον κατάλογο αναμονής.

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κάθε προγράμματος.

Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


Εκτύπωση