Έγκριση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Μοτοσυκλετώντας)

Αρ.Πρωτ.Φ.13.1/196805/Δ2/15-11-2017/ΥΠΠΕΘΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ -΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : Βάρλα Ά . (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210344.3272
2103442212
210-3443273
Fax : 210-344.3390

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετικό έγγραφο: το με αριθ. πρωτ. 186613/Δ2/01-11-2017 του οικείου υπουργείου

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 20170713.1.0.3.05/13-7-2017 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 44/30-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας με τίτλο «Μοτοσυκλετώντας…χαίρομαι», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-18 με τις εξής προϋποθέσεις:

α. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να μην διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

β. η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

γ. το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων που θα συμμετέχουν, να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών και να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

δ. απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση ατόμων ή φορέων εντός του σχολικού χώρου, καθώς και η προβολή μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.motothesis-motoe.org .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 


(Κάντο-Σωστά)

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/150536/Δ2/25-09-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ ' - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Βάρλα Ά., Μαγουλάς Α., Αντωνίου Μ.
Τηλέφωνο: 210-34.43.272, 210-34.42.212, 210-34.43.273
Fax: 210-34.42.245

ΠΡΟΣ:
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (1.0.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
Νεμέσεως 2 Τ.Κ. 112 53 Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Έγκριση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 147997/Δ2/22-09-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 08/06/Ε2576/10-06-2015 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 46/15-09-2015 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής με τίτλο «Κάντο-Σωστά», το οποίο προτίθεστε να υλοποιήσετε σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας κατά το σχολικό έτος 2015-16.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Η συμμετοχή των μαθητών στο ανωτέρω Πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση ατόμων/φορέων, εντός του σχολικού χώρου, καθώς και η προβολή μη εγκεκριμένου από το Υ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Εκτύπωση