Προγράμματα Αγωγής Υγείας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 2016 - 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.Φ20.1/149874/δ2/15-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.318 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 135345/ΓΔ4/22-08-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 27429/09-08-2016 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας που προτίθεστε να υλοποιήσετε σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2016-2017 από το εξειδικευμένο προσωπικό των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ (Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας), Ιατρούς, Νοσηλευτές-ιες, Μαίες-Μαιευτές, Επισκέπτες-ιες Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Ενδεικτική θεματολογία των προγραμμάτων είναι η ακόλουθη:

 • Παιδική και Εφηβική Υγεία
 • Ατομική Υγιεινή
 • Παχυσαρκία – Διατροφή
 • Κάπνισμα
 • Ψυχική Υγεία
 • Περιβάλλον – Προστασία του Περιβάλλοντος
 • AIDS – Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
 • Αναπαραγωγικό σύστημα – Αντισύλληψη – Διαφυλικές σχέσεις – Οικογενειακός προγραμματισμός
 • Προώθηση Μητρικού Θηλασμού
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Ασφαλής χρήση Διαδικτύου
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Ενδοσχολική βία – Προληπτική Οδοντιατρική
 • Οφθαλμολογικοί έλεγχοι – Ευαισθητοποίηση για οπτική ανεπάρκεια
 • Έγκαιρη διάγνωση κληρονομικών και χρόνιων παθήσεων

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, οι Ιατροί που διενεργούν την κλινική εξέταση παρακαλούνται όπως καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματα μόνο στα βιβλιάρια υγείας των μαθητών, αλλά και να ενημερώσουν υπεύθυνα τους γονείς των μαθητών/τριών για πιθανά προβλήματα υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τους.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών, ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού. Επιπρόσθετα, για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It

Εκτύπωση