ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δράση: "Υιοθεσία αρχαίων Θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θεάτρα"

ΔΡΑΣΗ "ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ" ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ "ΔΙΑΖΩΜΑ"

Αρ.Πρωτ.Φ20.2/157382/Δ2/26-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ολ. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 344 3272
210 344 3023
210 344 3318
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική δράση
«Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 142790/Δ2/06-09-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με θέμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», για το σχολικό έτος 2016-17.

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα, αυτό το κορυφαίο επίτευγμα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την ομάδα μαθητών που θα συγκροτήσουν θα επιλέξουν το αρχαίο θέατρο που το σχολείο τους θα υιοθετήσει από τον επισυναπτόμενο κατάλογο. Στη συνέχεια οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα συγκεντρώσουν και θα επεξεργασθούν το υλικό για το αρχαίο θέατρο και τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Θα ετοιμάσουν την ξενάγηση και θα την υλοποιήσουν σε μαθητές του σχολείου τους. Για την επίσκεψή τους στον χώρο απαιτείται αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων στην ευθύνη της οποίας ανήκει το αρχαίο θέατρο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν πλούσιο υποστηρικτικό υλικό από την ιστοσελίδα του «Διαζώματος»: www.diazoma.gr. (ενδεικτικά αναφέρονται οι ενότητες: «Αρχαία θέατρα», «eΒιβλιοθήκη», «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο», «Πρόοδος εργασιών») καθώς και από τον εκπαιδευτικό φάκελο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου» που έχει αποσταλεί στις κατά τόπους διευθύνσεις της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και έχει αναρτηθεί στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού: www.ancienttheater.culture.gr.

Στις ενότητες «Εκπαιδευτικά» και «Μαθητές ξεναγοί στα αρχαία θέατρα», το «Διάζωμα» αναρτά τις ποικίλες δράσεις που έχουν υλοποιήσει από το 2010 διάφορες σχολικές μονάδες παράλληλα με την υιοθεσία αρχαίων θεάτρων, όπως είναι η παρουσίαση με τη χρήση λογισμικών παρουσίασης (π.χ. με power-point) της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής δομής και της χρήσης μέσα στον χρόνο όλων των χώρων θέασης και ακρόασης, η πραγματοποίηση μουσικοθεατρικών δρωμένων, Μαθητικών Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου, η δημιουργία blog κ.λ.π. Στην ενότητα αυτή θα αναρτηθεί και η παραγωγή οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που θα παραχθεί από τους μαθητές-ξεναγούς, όπως συνέβη και για τις σχολικές χρονιές 2014-2015 και 2015-2016, ώστε να αποτελέσει κίνητρο αλλά και να προσφέρει έμπνευση και σε άλλα σχολεία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των προτεινόμενων από το «Διάζωμα» χώρων θέσης και ακρόασης ανά γεωγραφική περιφέρεια και οι αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων στις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται προκειμένου να οργανώσουν με τους μαθητές τους την επίσκεψη και την παρουσίαση της δράσης, εφ’ όσον το επιθυμούν.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην εν λόγω δράση είναι δωρεάν και προαιρετική και θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ20.2/28163/Δ2/18-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Σακκοπούλου Π. (Δ.Ε.)
Λαπατά Σ.(Π.Ε.)
Μαγουλάς Α. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 344 3272
210 344 3023
210 344 3318
210 344 2212
Fax: 210 344 3390

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική δράση «Οι μαθητές μας ξεναγούν στα αρχαία θέατρα»

Σας ενημερώνουμε ότι, παράλληλα με τη δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» για την οποία σας είχαμε ενημερώσει με το με αρ. πρωτ.Φ.13.1/151278/Δ2/28-9-2015 έγγραφό μας, προγραμματίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ η δράση με τίτλο «Οι μαθητές μας ξεναγούν στα αρχαία θέατρα». Η δράση αυτή, όπως αναφέρει και στο με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΓΠ/368560/8837/22-12-2015 έγγραφο της η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντάσσεται στο πλαίσιο της πραγματοποίησης δράσεων μαθητικών κοινοτήτων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ανταποκρινόμενη στην εκπαιδευτική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να μας οδηγήσουν σε μια εικονική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της περιοχής τους δημιουργώντας ερασιτεχνικά βίντεο μικρής διάρκειας – έως 10 λεπτά της ώρας- στα οποία θα παρουσιάζουν την ιστορία και τη λειτουργία αρχαίων θεάτρων. Τα βίντεο θα πρέπει να είναι της μορφής wmv, mp4, mov, flv ή avi και το μέγεθος τους να μην ξεπερνά τα 80ΜΒ. Πληροφορίες για τη δράση και αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.

Το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που θα συγκεντρωθεί θα αξιοποιηθεί από τηλεοπτικές εκπομπές και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.

Πολύτιμο βοήθημα για τη συγκεκριμένη δράση αποτελεί ο εκπαιδευτικός φάκελος του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου» που συντάχθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Μουσείων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του ΕΣΠΑ «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ο φάκελος αυτός εμπεριέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την αρχαία δραματική τέχνη και για μία σειρά αρχαίων θεάτρων και έχει αποσταλεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να επισκεφθούν τον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού ancienttheater.culture.gr, όπου θα βρουν πλούσιο πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες για τα αρχαία θέατρα, μηχανή αναζήτησης εκθεμάτων σχετικά με τα αρχαία θέατρα από μουσεία της χώρας και να ψυχαγωγηθούν με διαδραστικά παιχνίδια.

Για τον καλύτερο σχεδιασμό της δράσης οι συντονιστές των σχολείων που θα συμμετάσχουν σε αυτή, πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων (επισυνάπτεται σχετικός ενδεικτικός κατάλογος).

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δράση αλλά και για τη δημόσια προβολή των βίντεο από την ΕΡΤ απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων.

Πληροφορίες σχετικά με τους χώρους των αρχαίων θεάτρων παρέχονται από το ΔΙΑΖΩΜΑ (τηλέφωνο: 2108254256) και σχετικά με τις προδιαγραφές των βίντεο από την ΕΡΤ (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην εν λόγω δράση είναι προαιρετική και θα υλοποιηθεί χωρίς κόστος για το Δημόσιο, με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

(...)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.13.1/151278/Δ2/28-09-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Λαπατά Σ.(Π.Ε.), Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαγουλάς Α. (Ε.Ε.), Αντωνίου Μ.
Τηλέφωνο: 210-34.43.318, 210-34.43.272,
210-34.42.212 210-34.43.273
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 143533/Δ2/15-09-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με θέμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων.

Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», για το σχολικό έτος 2015-16.

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα, αυτό το κορυφαίο επίτευγμα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την ομάδα μαθητών που θα συγκροτήσουν θα επιλέξουν το αρχαίο θέατρο που το σχολείο τους θα υιοθετήσει από τον επισυναπτόμενο κατάλογο. Στη συνέχεια οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα συγκεντρώσουν και θα επεξεργασθούν το υλικό για το αρχαίο θέατρο και τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Θα ετοιμάσουν την ξενάγηση και θα την υλοποιήσουν σε μαθητές του σχολείου τους.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν πλούσιο υποστηρικτικό υλικό από την ιστοσελίδα του «Διαζώματος»: www. diazoma.gr. (ενδεικτικά αναφέρονται οι ενότητες: «Αρχαία θέατρα», «eΒιβλιοθήκη», «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο», «Πρόοδος εργασιών»).

Στην ενότητα «Εκπαιδευτικά» το «Διάζωμα» αναρτά τις ποικίλες δράσεις που έχουν υλοποιήσει από το 2010 διάφορες σχολικές μονάδες παράλληλα με την υιοθεσία αρχαίων θεάτρων, όπως είναι η παρουσίαση με τη χρήση λογισμικών παρουσίασης (π.χ. με powerpoint) της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής δομής και της χρήσης μέσα στον χρόνο όλων των χώρων θέασης και ακρόασης, η πραγματοποίηση μουσικοθεατρικών δρωμένων, Μαθητικών Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου, η δημιουργία blog κ.λ.π. Στην ενότητα αυτή θα αναρτηθεί και η παραγωγή οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που θα παραχθεί από τους μαθητές-ξεναγούς, όπως συνέβη και για τη σχολική χρονιά 2014-2015, οπότε ξεκίνησε η προτεινόμενη δράση.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των προτεινόμενων από το «Διάζωμα» χώρων θέσης και ακρόασης ανά γεωγραφική περιφέρεια και οι αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων στις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται προκειμένου να οργανώσουν με τους μαθητές τους την επίσκεψη και την παρουσίαση της δράσης, εφ’ όσον το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην εν λόγω δράση είναι δωρεάν και προαιρετική και θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

 


Αρ.Πρωτ.174914/Γ7/29-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Πηνελόπη Σακκοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 3023

ΘΕΜΑ : Δράση της Κίνησης Πολιτών «Διάζωμα» στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου
Σε απάντηση του: αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ./ΚΠ/171968/Γ7/23-10-2014

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων του άξονα Αισθητική Αγωγή στην Εκπαίδευση του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με θέμα: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα».

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα, αυτό το κορυφαίο επίτευγμα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το «Διάζωμα» και θα συντονίζεται στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους συντονιστές και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την ομάδα μαθητών που θα συγκροτήσουν θα επιλέξουν το αρχαίο θέατρο που το σχολείο τους θα υιοθετήσει από τον επισυναπτόμενο κατάλογο. Στη συνέχεια οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα συγκεντρώσουν και θα επεξεργασθούν το υλικό για το αρχαίο θέατρο και τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Θα ετοιμάσουν την ξενάγηση και θα την υλοποιήσουν σε μαθητές του σχολείου τους. Η προτεινόμενη δράση μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία διαφόρων διδακτικών αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται η Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γ’ Γυμνασίου, η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν πλούσιο υποστηρικτικό υλικό από την ιστοσελίδα του «Διαζώματος»: www.diazoma.gr. (ενδεικτικά αναφέρονται οι ενότητες: «Αρχαία θέατρα», «eΒιβλιοθήκη», «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο», «Πρόοδος εργασιών»).

Στην ενότητα «Εκπαιδευτικά» το «Διάζωμα» αναρτά τις ποικίλες δράσεις που έχουν υλοποιήσει από το 2010 διάφορες σχολικές μονάδες παράλληλα με την υιοθεσία αρχαίων θεάτρων, όπως είναι η παρουσίαση με τη χρήση λογισμικών παρουσίασης (π.χ. με power-point) της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής δομής και της χρήσης μέσα στον χρόνο όλων των χώρων θέασης και ακρόασης, η πραγματοποίηση μουσικοθεατρικών δρωμένων, Μαθητικών Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου, η δημιουργία blog κ.λ.π. Στην ενότητα αυτή θα αναρτηθεί και η παραγωγή οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που θα παραχθεί από τους μαθητές-ξεναγούς.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος προτεινόμενων από το «Διάζωμα» χώρων θέσης και ακρόασης ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Η συμμετοχή στην δράση είναι προαιρετική.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ

(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους

Αθηναίων

Αθήνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Ηρώδειο

Αθηναίων

Αθήνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Θέατρο Αχαρνών

Αχαρνών

Αχαρναί

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Θέατρο Θορικού

Κερατέας

Θορικός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Θέατρο Αμφιαρείου

Καλάμου

Ωρωπός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Εξέδρα Ελευσίνας, Τελεστήριο Ελευσίνας, Βαθμιδωτό άνδηρο Ελευσίνας, Βουλευτήριο Ελευσίνας

Ελευσίνας

Ελευσίς

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Θέατρο Ζέας

Πειραιά

Πειραιάς

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Θέατρο Ευωνύμου Τράχωνες Αλίμου

Αλίμου

Άλιμος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών : Μακρυγιάννη 2-4, τηλ. 210-9238175, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Ανατολικής Αττικής: Συγγρού 98-100, τηλ. 210-3213122, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Δυτικής Αττικής: Αλκιβιάδου 233, Πειραιάς, τηλ. 210-4590700, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Επιδαύρου, Ωδείο Επιδαύρου

Επιδαύρου

Λυγουριό /Επίδαυρος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Επιδαύρου

Αρχαία Επίδαυρος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Κλασικό θέατρο Άργους με ευθύγραμμα εδώλια, Ελληνιστικό θέατρο Άργους, Θεατρικός χώρος αρχαίας Αγοράς Άργους

Άργους-Μυκηνών

Άργος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Θέατρο Γυθείου

Ανατολικής Μάνης

Γύθειο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Θέατρο Σπάρτης

Σπάρτης

Σπάρτη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Ωδείο αρχαίας Κορίνθου

Κορίνθου

Αρχαία Κόρινθος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Θέατρο Σικυώνας

Σικυωνίων

Σικυώνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Ωδείο Πάτρας

Πατρέων

Πάτρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Αμφιθέατρο ή Στάδιο Πάτρας

Πατρέων

Πάτρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέατρο Αιγείρας

Αιγιαλείας

Αιγείρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέατρο Ήλιδος

Αμαλιάδας

Ήλιδα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέατρο Πλατιάνας

Σκυλλούντος

Πλατιάνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέατρο αρχαίας Μεσσήνης, Εκκλησιαστήριο αρχαίας Μεσσήνης, Βουλευτήριο αρχαίας Μεσσήνης, Στάδιο αρχαίας Μεσσήνης

Μεσσήνης

Μεσσήνη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Θέατρο Μεγαλόπολης

Μεγαλόπολης

Μεγαλόπολη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Θέατρο Επισκοπής Τεγέας

Τεγέας

Επισκοπή

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού

Λεβιδίου

Ορχομενός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

* Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: Πλατεία Συντάγματος, Ναύπλιο, τηλ. 27520-27502, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, τηλ. 27310-25363, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας: Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα, τηλ. 2610-623820, 2610-275070, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία, τηλ. 26240-23753, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: Αρχαία Κόρινθος (εντός Αρχαιολογικού Μουσείου), τηλ.27410-32630, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Μπενάκη και Παπάζογλου, Καλαμάτα, τηλ. 27210-63100, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, τηλ. 2710-225243, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού

Ορχομενού

Ορχομενός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θέατρο: Καβείριο Θήβας

Θηβών

Θήβα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θέατρο Χαιρώνειας

Χαιρώνειας

Χαιρώνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θέατρο Δελφών

Δελφών

Δελφοί

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Θέατρο Ερέτριας

Ερέτριας

Ερέτρια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

*Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1, Πλατεία Κεραμοπούλου, Θήβα, τηλ. 22620-23559, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Δελφοί, τηλ. 22650-82313, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας: Λ. Αθηνών 24Β, Χαλκίδα, τηλ. 22210-22402, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Πλευρώνας

Μεσολογγίου

Ν.Πλευρώνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Μακύνειας

Ναυπακτίας

Μακύνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Στράτου

Στράτου

Στράτος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Οινιάδων

Οινιαδών

Οινιάδες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Καλυδώνας

Μεσολογγίου

Καλυδώνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

* Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος: Αγίου Αθανασίου 4, Μεσολόγγι, τηλ. 26310-55652, 26310-25631, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Γιτάνων

Φιλιατών

Γίτανα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Ωδείο Νικόπολης, Θέατρο Νικόπολης, Στάδιο Νικόπολης

Πρεβέζης

Νικόπολη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας, Μεγάλο Θέατρο Αμβρακίας

Άρτας

Άρτα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Θέατρο Κασσώπης, Βουλευτήριο Κασσώπης

Ζαλόγγου

Κασσώπη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέατρο Δωδώνης

Δωδώνης

Δωδώνη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

* Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας: Κύπρου 68, Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650-29177, 26650-29178, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας: Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Πρέβεζα, τηλ. 26820-89890 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα, τηλ. 26510-01051, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ

(ΕφορείαΠροϊστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Δημητριάδος

Βόλου

Δημητριάδα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Νέας Αγχιάλου

Ν. Αγχίαλος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Θέατρο Λάρισας, Μικρό θέατρο Λάρισας

Λαρισαίων

Λάρισα

ΙΕ’ ΕΠΚΑ-Λάρισα

* Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: Αθανασάκη 1, Βόλος, τηλ. 24210-76278, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Μεζούρλο, τηλ. 2413508200, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Ωδείο Θεσσαλονίκης, Θέατρο-Στάδιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Θέατρο Βεργίνας

Βεργίνας

Βεργίνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Θέατρο Μίεζας

Νάουσας

Κοπανός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Θέατρο Δίου, Ρωμαϊκό θέατρο Δίου, Ρωμαϊκό Ωδείο Δίου

Δίου- Ολύμπου

Δίον

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

*Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης: προέκταση Μ. Αλεξάνδρου, έναντι Ποσειδωνίου, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-801402, 2310-801428, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Αντωνίου Καμάρα 3, Βέροια, τηλ. 23310-29737 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη, τηλ. 23510-47883, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Φιλίππων

Καβάλας

Κρηνίδες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου

Θέατρο Θάσου, Ωδείο Θάσου

Θάσου

Θάσος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου

Θέατρο Μαρώνειας

Μαρώνειας

Μαρώνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Βουλευτήριο Σαμοθράκης-Καβείριο, Θόλος της Αρσινόης Καβείριο, Θέατρο Σαμοθράκης Καβείριο, Κυκλικός θεατρικός χώρος - Καβείριο Σαμοθράκης

Σαμοθράκης

Σαμοθράκη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου: Κύπρου 14, Καβάλα, τηλ. 2510-228689, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Α. Συμεωνίδη 4, Κομοτηνή, τηλ. 25310-22411, Κομοτηνή, τηλ. 25310-22411, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Ηφαιστίας

Ηφαιστίας

Ηφαιστία-Λήμνος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέατρο Μυτιλήνης

Λέσβου

Μυτιλήνης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

* Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-22087, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Θέατρο Δήλου

Μυκόνου

Δήλος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Θέατρο Μήλου

Μήλος

Τρυπητή Μήλου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Θέατρο Θήρας

Θήρας

Θήρα Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Θέατρο Καρθαίας

Κέας

Κέα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Ωδείο Κω

Κω

Κως

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Θέατρο Λίνδου

Ρόδου

ΛίνδοςΡόδου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Ωδείο πόλεως Ρόδου

Ρόδου

Ρόδος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

* Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Επαμεινώνδα 10, Αθήνα, τηλ. 210-3250148, 210-3310966, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Οδός Ιπποτών, Ρόδος, τηλ. 22413-65200, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Ωδείο Γόρτυνας, Μεγάλο Θέατρο Γόρτυνας, Μικρό Θέατρο Γόρτυνας, Ρωμαϊκό Θέατρο Γόρτυνας, Αμφιθέατρο Γόρτυνας

Γόρτυνας

Γόρτυνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Θέατρο Απτέρας

Χανίων

Καλάμι Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Θέατρο στο Κουφονήσι

Σητείας

Κουφονήσι

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

*Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Αρετής Νιώτη και Σκορδιλών 24, Ηράκλειο, τηλ. 2810-288484, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Στοά Βαρδινογιάννη, Χανιά, τηλ. 28210-40095 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: Πρίγκηπος Γεωργίου 47, Αγ. Νικόλαος, τηλ. 28410-22462, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.