Εκπαιδευτικές Δράσεις Υπουργείου Πολιτισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/456769/301634/1481/323/02-11-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπαζίνη 1. Γραφείο Υπουργού
Τηλέφωνο : 210 32 40 645 2. Γραφείο Γ. Γραμματέa
Fax : 210 32 40 388 3. ΓΔΑΠΚ
Ε-mail : dnpaapk(ΣΤΟ)culture.gr

Θέμα: Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές δράσεις της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τα σχολικό έτος 2017-8.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Υπηρεσίας μας έχει σχεδιαστεί εκπαιδευτικό υλικό για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο προσφέρεται προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό της Διεύθυνσής μας είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. Φ13.1/ 178249 /Δ2/23-10-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας http://ayla.culture.gr (http://ayla.culture.gr/educational-material/) είναι αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό με τις παρακάτω θεματικές:

1. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και εθνογραφικός κινηματογράφος: Η αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική πράξη.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (pdf αρχεία) που στοχεύει στην γνωριμία των μαθητών με τον εθνογραφικό κινηματογράφο ως μέσο ανάδειξης ποικίλων εκφάνσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (έθιμα, δρώμενα, παραδοσιακή τεχνογνωσία, κ.λπ.) και στην ευαισθητοποίησή τους στην ανάγκη διαφύλαξής της. Περιλαμβάνει:

α. Οδηγίες και χρήσιμα κείμενα για τους εκπαιδευτικούς (θεωρητικό πλαίσιο, σχέδια μαθημάτων, προτεινόμενη βιβλιογραφία, κ.ο.κ).

β. Επιλεγμένες εθνογραφικές ταινίες, παραγωγής της Διεύθυνσής μας, σύντομης χρονικής διάρκειας και κατάλληλες για μαθητές των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.
Πρόκειται για τις ταινίες:
- Μόνο τον μαντρακά βαστεί.
- Η Τηνιακή μαρμαροτεχνία σήμερα,
- Μωμοέρια,
- Ρεμπέτικο.
Οι ταινίες συμπληρώνονται από το φιλμ του ανθρωπολόγου Νικόλα Σφακιανάκη με τίτλο «Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης του νερού στο χωριό Στρώμη» (2006), ο οποίος το παραχώρησε στην Υπηρεσία μας αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

γ. Προτάσεις αξιοποίησης των επιλεγμένων ταινιών.

Στόχος μας είναι το ψηφιακό αποθετήριο εθνογραφικών ταινιών να ανανεώνεται συνεχώς, σε συνεχή συνεργασία με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (ETHNOFEST), με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού
υλικού στα σχολεία της επικράτειας.

2. Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το ταξίδι του Καραγκιόζη στις Μουσικές της Ελλάδoς» καθώς και τη συνοδευτική μουσειοσκευή με τίτλο «Οι Μουσικές της Ελλάδας μέσα από το Θέατρο Σκιών», η οποία διατίθεται ως δανειστικό υλικό σε σχολεία της επικράτειας.

Η μουσειοσκευή σχεδιάστηκε το 2009 από τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α (πρώην Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης - Κέντρο Εθνομουσικολογίας και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Το περιεχόμενό της αφορά στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και το Θέατρο Σκιών.

3. Εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία PDF, υπερσύνδεσμοι, παραδείγματα καλών πρακτικών) που έχει σχεδιαστεί από πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μουσεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικούς οργανισμούς κ.ά., προκειμένου να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για:
- τις παραδοσιακές τεχνικές,
- τη μεσογειακή διατροφή,
- τη καλλιέργεια της μαστίχας,
- τα Ιερά Δάση των Χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας.

Το αποθετήριο θα συμπληρώνεται διαρκώς από νέο εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνσή μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε σκέψεις και ιδέες για καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως στοιχείο της συλλογικής του ταυτότητας και αυτογνωσίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων, Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς σας.

Η Διευθύντρια
Σταυρούλα Φωτοπούλου


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/196769/Δ2/15-11-2017/ΥΠΠΕΘ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού(Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318
210 344 3272 210 344 3023
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την παραδοσιακή μουσική στο Θέατρο Σκιών

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 168796/Δ2/9-10-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/295817 /192066/1060/176/26-07-2017 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 40/05-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητά του για το σχολικό έτος 2017-2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το ταξίδι του Καραγκιόζη στις μουσικές της Ελλάδας» που απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η μουσειοβαλίτσα με τίτλο "Οι Μουσικές της Ελλάδος μέσα από το θέατρο Σκιών" που δανείζει η Δ/νση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος& Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη γνωριμία των παιδιών με την ελληνική παραδοσιακή μουσική μέσα από το ελληνικό Θέατρο Σκιών και τους ήρωές του.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα βρίσκουν σχετικές πληροφορίες στο link: ayla.culture.gr/category/shadow-theater-karagiozis.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3224297, 6945934781.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση