Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τελλόγλειου Ιδρύματος 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2017 - 2018

Αρ. Πρωτ.: Φ10α/220668/Δ4/14-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. – ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Κ. Ελευθερίου (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 -344.3318 (Π.Ε.)
210 - 344.3272 (Δ.Ε)
210 - 344.2212, 2231 (Ε.Ε)
Φαξ: 210 - 344.3390

Θέμα : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τελλογλείου Ιδρύματος για το σχολικό έτος 2017-2018»

ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. 873/25-07-2017 (128513/Δ4/27-07-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ) και 1231/18-10-2017 (180062/Δ4/24-10-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ και 180744/Δ4/25-10-2017/ ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ) έγγραφα του Τελλογλείου Ιδρύματος και το με αρ. πρ. 207310/Δ4/28-11-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ) εισερχόμενο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με το με αρ. πρωτ. 48/23-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Τελλόγλειο Ίδρυμα.

Γενικός σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η γνωριμία, η επικοινωνία και η συνεργασία του μουσείου με το σχολείο, τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας την «τέχνη στο σχολείο». Ο ρόλος του μουσείου είναι να προσφέρει στα παιδιά την καλλιτεχνική παιδεία και να γίνει ρυθμιστής για τη σωστή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μυαλού, ψυχής και συναισθημάτων. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να μάθουν να ξεχωρίζουν τα δισδιάστατα από τα τρισδιάστατα έργα, να καταλάβουν ότι διαφορετικά υλικά σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζονται από διαφορετική δυναμική, να προσπαθήσουν με αφορμή τα θέματα των έργων να ανακαλέσουν τις δικές τους γνώσεις και να τις συζητήσουν, να αναρωτηθούν από πού ένας καλλιτέχνης αντλεί τα θέματά του, να δοκιμάσουν τις δικές τους δυνατότητες στη δημιουργία μιας ζωγραφιάς ή μιας κατασκευής.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τελλλογλείου Ιδρύματος απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι μια ώρα, ενώ το κόστος συμμετοχής είναι 1,5 ευρώ ανά μαθητή/τρια. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 75 μαθητές/τριες ανά ώρα, σε τρία τμήματα, τα οποία παρακολουθούν συγχρόνως, ενώ κάθε ομάδα των 25 ατόμων θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν εκπαιδευτικό. Οι εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Τελλόγλειο Ίδρυμα είναι κυρίως θεματικές και διαρκούν ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει σχεδιάσει το Τελλόγλειο Ίδρυμα για το έτος 2017-18, με κόστος συμμετοχής 1,5 ευρώ ανά μαθητή/τρια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) Για τους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι επισκέψεις/μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου που έχει την ευθύνη της επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017).

2) Για τους μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι επισκέψεις - μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017).

3) Η επίσκεψη των μαθητών/τριών να μη λειτουργήσει επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

4) Να μην υπάρχει διανομή διαφημιστικού ή άλλου εμπορικού υλικού.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.