ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στοχεύει στην παρουσίαση ποικίλων όψεων της ζωής κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο: της τέχνης, της ιδεολογίας, της κοινωνικής οργάνωσης, της θρησκείας, αλλά και της επίδρασης των ιστορικών εξελίξεων και της πολιτικής κατάστασης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Παράλληλα, με το σύνολο των δραστηριοτήτων του, αποτελεί υποδειγματικό κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και προβολής του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού. Από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου, το 1994, εκδίδεται περιοδικό, το πρώτο στο είδος του που δημιουργήθηκε από ελληνικό κρατικό μουσείο.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού απέσπασε το Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2005, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και Εκπαίδευσης του οργανισμού.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο έκτασης 11.500 τ.μ., εκ των οποίων 3.000 τ.μ. περίπου καταλαμβάνει ο χώρος της μόνιμης έκθεσης.  Το κτίριο κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1989-1993 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κυριάκου Κρόκου (1941-1998). Διαθέτει ευρύχωρα και άρτια οργανωμένα εργαστήρια συντήρησης και αρχαιολογικές αποθήκες, μικρό αμφιθέατρο, καφέ-εστιατόριο και αυτόνομη πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων έκτασης 300 τ.μ. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα έργα δημόσιας αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Απέσπασε ειδική διάκριση από διεθνή επιτροπή στον διαγωνισμό «Βραβεία 2000» του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και το 2001 κηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» και έργο τέχνης.

Οι 11 αίθουσες της μόνιμης έκθεσης, άνοιξαν στο κοινό σταδιακά από το 1997 έως τις αρχές του 2004.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει ποικίλες όψεις της τέχνης και του πολιτισμού του Βυζαντίου αλλά και της εποχής μετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους.

2.900 αντικείμενα, οργανωμένα σε εκθεσιακές ενότητες που διηγούνται με χρονολογική σειρά «μικρές ιστορίες», παρουσιάζουν με έναν εύληπτο και ευχάριστο τρόπο πτυχές της τέχνης και του πολιτισμού του Βυζαντίου, από το όριο του με την ύστερη αρχαιότητα (3ος- 4ος μ.Χ. αι) έως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) αλλά και επιβιώσεις αυτού του πολιτισμού στους χρόνους μετά την Άλωση, έως το 19ο αι. Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, ολόκληροι αποσπασμένοι παλαιοχριστιανικοί τάφοι με τις τοιχογραφίες τους, πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη, είδη προσωπικού στολισμού, αλλά και ταπεινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εργαλεία διαφόρων επαγγελματιών παρουσιάζουν όψεις της ζωής στο Βυζάντιο από την οργάνωση της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής, την καλλιτεχνική και πνευματική παραγωγή έως τον ιδιωτικό βίο και τις δραστηριότητες των ανθρώπων στην αγορά, στην ύπαιθρο και στη θάλασσα, τονίζοντας τομές και επιβιώσεις ανάμεσα στο σήμερα και στις εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Τα εκθέματα προέρχονται κυρίως από τον βορειοελλαδικό χώρο και μάλιστα τη Θεσσαλονίκη, τη σημαντικότερη πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη στο ευρωπαϊκό τμήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας Παρουσιάζονται όχι απλώς ως έργα τέχνης, αλλά ως μαρτυρίες του πολιτισμού που τα δημιούργησε και της ανθρώπινης κοινωνίας που τα χρησιμοποίησε και πλαισιώνονται από ποικίλες πληροφορίες, που παραπέμπουν στο αρχικό τους περιβάλλον και λειτουργία.

Α. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αίθουσα 1: Ο παλαιοχριστιανικός ναός

Ο κυρίαρχος τύπος παλαιοχριστιανικού ναού ήταν η βασιλική, ορθογώνιο κτίριο με κιονοστοιχίες που το χωρίζουν σε κλίτη, με κόγχη στην ανατολική πλευρά, στεγασμένο με ξύλινη στέγη. Στην έκθεση προσεγγίζεται η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμος του παλαιοχριστιανικού ναού μέσω της παρουσίασης μιας επιλογής γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών, λειτουργικών σκευών, ψηφιδωτών και τοιχογραφιών, που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από ναούς της Θεσσαλονίκης.

Αίθουσα 2: Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία

Η έκθεση οργανώνεται με κέντρο το τρικλίνιο, τον χώρο υποδοχής ενός πλούσιου σπιτιού της Θεσσαλονίκης, με ψηφιδωτό δάπεδο και τοιχογραφίες. Γύρω από αυτό αναπτύσσονται θέματα όπως η πολεοδομική οργάνωση, η ύδρευση, το εμπόριο, η νομισματοκοπία, η άμυνα, οι ασχολίες των κατοίκων, αλλά και όψεις της καθημερινής ζωής στο σπίτι, με αναφορές στον εξοπλισμό του (κεραμικά και γυάλινα σκεύη), στις δραστηριότητες σε αυτό (υφαντική, μαγειρική), στην ενδυμασία, στον στολισμό και στον καλλωπισμό, όπως και στην αρχιτεκτονική του σπιτιού.

Αίθουσα 3: Από τα Ηλύσια Πεδία στον χριστιανικό Παράδεισο. Ταφές και κοιμητήρια στην παλαιοχριστιανική περίοδο

Στην έκθεση παρουσιάζονται θέματα όπως τα κοιμητήρια της Θεσσαλονίκης, η τυπολογία των τάφων, οι επιτύμβιες επιγραφές, τα αντικείμενα που συνόδευαν το νεκρό στον τάφο και η ταφική ζωγραφική, μέσα από την πλούσια συλλογή των αποτοιχισμένων ταφικών τοιχογραφιών που διαθέτει το Μουσείο.

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αίθουσα 4: Από την Εικονομαχία στη λάμψη των Μακεδόνων και των Κομνηνών

Στην έκθεση σχολιάζονται με αυθεντικό και πληροφοριακό υλικό θέματα όπως η Εικονομαχία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και η γλυπτική του μεσοβυζαντινού ναού, ο μοναχισμός, ο εκχριστιανισμός των Σλάβων από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο, τα νεκροταφεία, η κεραμική, τα μολυβδόβουλλα και τα νομίσματα.

Αίθουσα 5: Οι δυναστείες των βυζαντινών αυτοκρατόρων

Στην έκθεση παρουσιάζονται οι αυτοκρατορικές δυναστείες του Βυζαντίου με χρονολογική σειρά από τα χρόνια του Ηρακλείου (610-641) μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η παρουσίαση γίνεται με πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό από νομίσματα, χειρόγραφα, μικροτεχνία και ψηφιδωτά. Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται νομίσματα και θησαυροί νομισμάτων της μεσοβυζαντινής περιόδου, καθώς και μαρμάρινη επιγραφή που αναφέρεται σε επισκευή του τείχους της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της βασιλείας των αυτοκρατόρων Λέοντος ΣΤ΄(886-912) και Αλεξάνδρου (912-913).

Αίθουσα 6: Το βυζαντινό κάστρο

Στην έκθεση παρουσιάζονται η οργάνωση του κάστρου και η καθημερινή ζωή και παραγωγή μέσα σε αυτό. Το αρχαιολογικό υλικό προέρχεται από διάφορα κάστρα της Μακεδονίας και κυρίως από το κάστρο της Ρεντίνας. Η θεματική ενότητα συμπληρώνεται από βιντεο-εγκατάσταση που παρουσιάζει τα κάστρα της Μακεδονίας και της Θράκης.

ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αίθουσα 7: Το Λυκόφως του Βυζαντίου (1204-1453)

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά έργα της τέχνης της περιόδου, όπως ο γνωστός «Επιτάφιος της Θεσσαλονίκης», εικόνες και τοιχογραφίες, καθώς και μαρμάρινες ανάγλυφες εικόνες. Μια σειρά έργων ταφικού προορισμού δίνουν πληροφορίες για τις ταφικές συνήθειες, τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την προσωπογραφία της εποχής. Παρουσιάζονται επίσης το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης, η υαλουργία της, καθώς και κεραμικά εργαστήρια που εντοπίστηκαν στη Μακεδονία και τη Θράκη.

ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Στη θεματική πορεία της έκθεσης παρεμβάλλονται δύο αίθουσες στις οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα δύο μεγάλες ιδιωτικές συλλογές που δωρήθηκαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Αίθουσα 8: Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου

Τα ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της συλλογής της Ντόρης Παπαστράτου, είναι ένα εικαστικό είδος με προέλευση από τη Δύση, που στα μέσα περίπου του 17ου αιώνα υιοθετήθηκε και από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Την πλούσια και μοναδική σε ποικιλία έργων συλλογή της συγκροτούν 198 χαρακτικά του 18ου -19ου αι. και οκτώ ξύλινες και χάλκινες μήτρες, που δωρήθηκαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το 1993 από τις θυγατέρες της Μαρίνα και Δάφνη Ηλιάδη. Στην έκθεση παρουσιάζονται μία χαλκογραφημένη πλάκα και 29 χαρακτικά, που προέρχονται από όλους τους κύριους τόπους εκτύπωσης ελληνικών θρησκευτικών χαρακτικών: τη Λεόπολη (Lviv) της Ουκρανίας, τη Βιέννη, τη Βενετία, την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος. Ορισμένα από αυτά είναι πολύτιμα, καθώς είναι τα μοναδικά αντίτυπα που διασώθηκαν.

Αίθουσα 9: Συλλογή Δημήτριου Οικονομόπουλου

Η συλλογή του Δημήτριου Οικονομόπουλου αποτελείται από 1460 αντικείμενα που καλύπτουν μια ευρεία χρονική περίοδο, από τα προϊστορικά μέχρι τα μεταβυζαντινά χρόνια. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Δ. Οικονομόπουλου για το Βυζάντιο αποτυπώνεται στις συλλεκτικές του επιλογές, όπου κυριαρχούν τα έργα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, με ποσοτική και ποιοτική την υπεροχή των εικόνων. Για τη μόνιμη έκθεση της συλλογής επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά έργα κάθε κατηγορίας, όπως κεραμικά, νομίσματα, έργα μικροτεχνίας, εκκλησιαστικά έγγραφα και κυρίως εικόνες.

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αίθουσα 10: «Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο»: Η βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Άλωση. 1453-19ος αι.

Τα ζωγραφικά έργα που εκτίθενται αντιπροσωπεύουν διαχρονικά τις ζωγραφικές σχολές στις τουρκοκρατούμενες και τις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Σε κύριους μοχλούς προώθησης της τέχνης αναδείχτηκαν από τον 16ο αιώνα τα μοναστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου και ιδίως το Άγιον Όρος. Παρουσιάζονται επίσης χαρακτικά, δείγματα του νέου είδους εικαστικής έκφρασης που υιοθέτησε η ορθόδοξη Εκκλησία τον 17ο αιώνα. Στην έκθεση προσεγγίζεται επιπλέον το θέμα της λατρείας των νεομαρτύρων και της άνθησης του μοναχισμού στη Μακεδονία τον 16ο αιώνα, ενώ εκτίθενται και μερικά εξαιρετικά δείγματα εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, λειτουργικά βιβλία και δείγματα εκκλησιαστικής αργυροχοΐας.

Αίθουσα 11: Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ο «επίλογος» της μόνιμης έκθεσης παρουσιάζει με αυθεντικό υλικό αλλά και με ψηφιακές εφαρμογές την πορεία που ακολουθεί το αρχαίο αντικείμενο από την ανασκαφή, όπου ανακαλύπτεται, στο μουσείο, όπου εκτίθεται, περνώντας από τα ενδιάμεσα στάδια της καταγραφής, της μελέτης και τη συντήρησης. Παρουσιάζεται ακόμη η ιστορία των μουσείων με ηλεκτρονικό τρόπο. Το ψηφιδωτό δάπεδο από σπίτι στη Θεσσαλονίκη (5ος αι.), όπου απεικονίζονται ο ζωδιακός κύκλος και προσωποποιήσεις μηνών και ανέμων, αποτελεί το μοναδικό αρχαιολογικό έκθεμα της αίθουσας. Το ψηφιδωτό πλαισιώνεται από ένα αφαιρετικό εικαστικό έργο της ζωγράφου Δ. Καμαράκη, το οποίο παραπέμπει στο σύγχρονο αστικό τοπίο των ελληνικών πόλεων όπου ανακαλύπτονται συχνά τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού λειτουργούν από το 1998. Βασικός στόχος τους είναι να συμβάλουν στην επίτευξη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ μουσείου και κοινού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνονται οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν εκτός από τους μαθητές τα ’τομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες με παιδιά, τους ελεύθερους επισκέπτες και τους φοιτητές.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν αρχικά από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, με χορηγία του οποίου αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενισχύθηκε η βιβλιοθήκη με βιβλία ιστορικού περιεχομένου για παιδιά, εξοπλίστηκε το υπαίθριο εργαστήριο κεραμικής και εκτυπώθηκαν φάκελοι για τον εκπαιδευτικό.

To Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υλοποιεί τη σχολική χρονιά 2010-2011 τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

Για μαθητές Δημοτικού

Νήπια και μαθητές Α΄ δημοτικού:
«Παίζουμε Ανασκαφή;» (μόνον κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάιο) και «Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες» (κατά τους υπόλοιπους μήνες). Παρακαλούμε τα σχολικά τμήματα που θα υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα να συνοδεύονται, εκτός από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, και από άλλον έναν ενήλικα (εκπαιδευτικό ή γονέα).

Μαθητές Β΄, Γ΄ και Δ΄ δημοτικού:
«Ψέματα κι αλήθεια. Πιθάρια γιομάτα παραμύθια»: λαϊκά παραμύθια με αφορμή εκθέματα του Μουσείου στην αίθουσα «Το βυζαντινό Κάστρο». Αφηγείται η Ανθή Θάνου με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Παναγιώτη Κούλελη.

Μαθητές Ε΄ και Στ΄ δημοτικού:
α) «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» και β) «Καλλίμαχος και Χρυσορρόη»: με αφορμή ένα βυζαντινό παραμύθι, ταξίδι στα χρόνια του Βυζαντίου με δραματοποίηση, παιχνίδι και θέατρο μέσα στις αίθουσες του Μουσείου.

Για μαθητές γυμνασίου

Το πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν».
Διευκρινίζεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται από ένα μόνο τμήμα κάθε φορά (έως 25 μαθητές/τριες).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με την τάξη τους σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του Μουσείου, 2313 306 400 (κ.Χωτίδου), καθημερινά 9.00-13.30.

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2010 οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 και εξής ενώ για τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2011 οι δηλώσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν την 1η Δεκεμβρίου 2010.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30 2313 306 400
Fax: +30 2310 838 597
e-mail: mbp(ΑΤ)culture.gr
http://www.mbp.gr/html/gr/index.htm

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα: 10:30-17:00
Τρίτη-Κυριακή: 08:00-15:00

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παραμένει κλειστό 25-26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου

Είσοδος
4 ευρώ
2 ευρώ για επισκέπτες άνω των 65 ετών, φοιτητές χωρών εκτός Ε.Ε.

Ελεύθερη είσοδο δικαιούνται: όλοι οι νέοι μέχρι 19 ετών, οι φοιτητές και σπουδαστές χωρών-μελών της Ε.Ε., οι κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου, οι κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού, οι δημοσιογράφοι, οι ξεναγοί, οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, τα μέλη του ICOM και του ICOMOS, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες τις εξής ημέρες:
· 6 Μαρτίου (μνήμη Μελίνας Μερκούρη)
· 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
· 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
· 5 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος)
· το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
· 27 Σεπτεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού)
· κάθε Κυριακή από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
· Η πρώτη Κυριακή των μηνών (Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Οκτωβρίου)
· οι αργίες του Ελληνικού κράτους κατά τις οποίες το Μουσείο είναι ανοιχτό, δηλαδή: 6 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή (12:00-15:00), Μεγάλο Σάββατο, Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και κατά τις ημέρες του εορτασμού των Ανοιχτών Ημερών και του ευρωπαϊκού θεσμού της  Άνοιξης των Μουσείων, στις ημερομηνίες που ορίζονται κάθε χρόνο.

Δικαίωμα φωτογράφησης / βιντεοσκόπησης

Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

Pin It

Εκτύπωση