edu.klimaka.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΠΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ : Θεματικό Δίκτυο "Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
"ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Αρ.Πρωτ.111/08-11-2015/ΚΠΕ Γιαννιτσών

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Μύλοι-Περιοχή Καταρρακτών
Έδεσσα, Τ.Κ. 58200
Τηλ.:23810-51337, FAX: 23810-21737
Ηλ. Διεύθυνση:mail(ΑΤ)kpe-edess.pel.sch.gr
Ιστοσελίδα:http://kpe-edess.pel.sch.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ένταξης στο Εθνικό Θεματικό ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
ΣΧΕΤ.: Το υπ. αριθμ. 178852/ΓΔ4/6-11-2015 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Το Νερό ως φυσικός πόρος διαδραματίζει κρισιμότατο ρόλο, καθώς επηρεάζει κι επηρεάζεται από τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η χρηστή διαχείριση και προστασία του διασφαλίζει στο διηνεκές τη συνέχιση των ευεργετικών του επιδράσεων.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών, συμμεριζόμενο την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για αειφορική διαχείριση του Νερού, συμπεριέλαβε στο εκπαιδευτικό έργο του την ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την καλλιέργεια συνεργασιών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας μέσω του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. με τίτλο: «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Για τις σχολικές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017 προτίθεται το Κέντρο μας να εντάξει στο προαναφερόμενο Δίκτυο μαθητικές ομάδες από Σχολικές Μονάδες της Επικρατείας.

Εκείνα τα σχολεία, λοιπόν, που εκπονούν πολύμηνα προγράμματα Π.Ε. με θέμα το νερό κι επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυό μας, προσκαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση ένταξης και να την υποβάλουν, μέχρι τις 10-12-2015,
 i)αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και
 ii) στη συνέχεια μέσω του/της Υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πρωτότυπα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με το συμβατικό ταχυδρομείο.
 

Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο σχεδίου του ομοθεματικού με το σχετικό Δίκτυο πολύμηνου εκπαιδευτικού προγράμματός τους, όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν (πολύμηνα σχολικά προγράμματα) ή στο Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας (PROJECT Α΄ Λυκείου). Στα σχολεία που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν από το Κέντρο μας συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας τους με αυτό.

Στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε.: «Νερό και Βιώσιμη ανάπτυξη», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των σχολείων του Δικτύου θα τύχουν υποστήριξης στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους, είτε με παρακολούθηση θεματικών σεμιναρίων, στα οποία και θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα σε σχέση με αιτούντες εκπαιδευτικούς μη μέλη, είτε με την αποστολή σε αυτούς κατάλληλου έντυπου ή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, είτε ακόμη με τη συνεχή ενημέρωσή τους μέσα από τον ιστοχώρο ( http://kpe-edess.pel.sch.gr ) και τα ιστολόγια του Κ.Π.Ε. Έδεσσας Γιαννιτσών .
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητικές ομάδες των σχολείων που είναι ενταγμένα στο Δίκτυο προηγούνται έναντι των υπολοίπων σε ενδεχόμενη αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου.

Προτείνεται οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των μαθητικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο να αποστείλουν στο τέλος του σχολικού έτους στο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών έκθεση πεπραγμένων για το πρόγραμμα/ ερευνητική εργασία. Σε αυτήν αναμένεται να γίνει ιδιαίτερη μνεία στις δράσεις διάχυσης προς την τοπική κοινωνία των αποτελεσμάτων/τεχνημάτων που προέκυψαν. Η ανωτέρω παρότρυνση έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού αναφορικά με τη χρηστή διαχείριση του Νερού, δίδοντας προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό έργο και αναδεικνύοντας τον εμπλεκόμενο μαθητή σε ενεργό πολίτη.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά και ενυπόγραφα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ