Προκήρυξη Έναρξης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων 2016 - 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.208189/δ5/06-12-2016//ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Ευθ. Χριστοφιλόπουλος
Χρ. Αγγελή
Σ. Κυριακίδου
Χ. Ορφανού
Τηλέφωνο : 210-3443012
: 210 344 3090
: 210-3442206
: 210- 3442209
FAX : 210-3442210
E-mai l: physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες , καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017 »

Σύμφωνα με την 1η πράξη/05-12-2016 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Καλείστε όπως προβείτε άμεσα στην Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου για μαθήτριες και μαθητές στα Ομαδικά Αθλήματα Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης για το σχ. έτος 2016-2017.

Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην έναρξη της Α΄ φάσης στα Oμαδικά Aθλήματα της Καλαθοσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου.

• Στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν μαθήτριες/ μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 της 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης.

Δηλαδή για το σχολικό έτος 2016- 2017 μετέχουν μαθήτριες -μαθητές που γεννήθηκαν το 2017 - 18 = 1999, 2000, 2001 και 2002 εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθήτριες-τες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄ αριθμ.190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται, ότι Αθλητικές μαθητικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υπουργική απόφαση με αρ. 9283/Δ5/20-1-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σχ.Έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής αθλητικής Ταυτότητας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργική Απόφαση.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.

Διευκρινίζουμε, ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002, μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση και από Παιδίατρο.

Με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, κάθε σχολική μονάδα υποχρεούται να αποστέλλει στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ο οποίος συναινεί με τους όρους της προκήρυξης των ως άνω αγώνων.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παραρτήματα 1α,1β,1γ,1δ) και στην κατάσταση συμμετοχής (παράρτημα) έχει ως εξής:

Καλαθοσφαίριση:στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα[ 12 ]

Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις[ 14 ]

Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο ( 22 ) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [ 16]

Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18 ]

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/τριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας ( Σε όλες τις φάσεις Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων).

Να σημειωθεί ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω Ομαδικά Αθλήματα.

Για την καλύτερη προετοιμασία των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι διαδικασίες καταγραφής και αποστολής στοιχείων :

Η Ομάδα Φυσικής Αγωγής κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να συγκεντρώσει όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνων καθώς και τις Λίστες και Καταστάσεις Συμμετοχής των Σχολικών Ομάδων της Οικείας Διεύθυνσης.
 Αυτά φυλάσσονται στο αρχείο της Ομάδας Φυσικής Αγωγής και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όταν ζητηθεί.

Ειδικά για τα Ομαδικά Αθλήματα μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε τον πίνακα 5 που περιλαμβάνει:

  • Το σχολείο της νικήτριας ομάδας της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ομαδικά αθλήματα.
  • Το σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η νικήτρια σχολική ομάδα εντός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες.
  • Το ονοματεπώνυμο των μαθητών /μαθητριών (σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας η του διαβατηρίου )που απαρτίζουν τη νικήτρια ομάδα.
  • Το σύνολο των συμμετοχών του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας στους αγώνες που πραγματοποίησε η ομάδα στην Α’ Φάση.
  • Τον αριθμό πράξης και την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες των νικητριών ομάδων των Ομαδικών Αθλημάτων κάθε Διεύθυνσης (υπόδειγμα 5) θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε εγγράφως σε περίπτωση που: μία ομάδα Λυκείου προκρίνεται στη Β΄ Φάση δίχως αγώνα. στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας, δεν διεξάγονται Αγώνες Λυκείων Ομαδικού Αθλήματος λόγω μη συμμετοχής Σχολικών ομάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας Κύπρου που δεν έχουν αποστείλει αίτημα σχετικά με την ανάληψη της διοργάνωσης των τελικών φάσεων των παραπάνω Ομαδικών Αθλημάτων, να αποστείλουν δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. σύμφωνα με την παρ. 17.4 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης. Καλούνται οι Αθλητικές Ομοσπονδίες Άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων που ενδιαφέρονται να συνδιοργανώσουν με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων, όπως αποστείλουν σχετικό αίτημα προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους 2016 λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις της παρ. 7.8.2. της ως άνω Υ.Α.

B΄. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σας ενημερώνουμε για τα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα Ομαδικών Αθλημάτων τα οποία θα διεξαχθούν το σχ. έτος 2016-2017:

1) Παγκόσμιο Σχολικό Καλαθοσφαίρισης στις 29 Απριλίου έως 07 Μαΐου 2017 στην πόλη Porec της Κροατίας.

2) Παγκόσμιο Σχολικό Ποδοσφαίρου στις 21 Μαΐου έως 29 Μαΐου 2017 στην πόλη Prague της Τσεχίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η οριστικοποίηση της συμμετοχής της χώρας μας στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Γ. ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Καλείστε όπως προβείτε στην Προκήρυξη και τον προγραμματισμό των “Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ” ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σύμφωνα με τις παρ. 4.1 και 4.2 της υπ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης.
Βασική επιδίωξη των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ στα Δημοτικά σχολεία, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να καλλιεργήσουν μέσα από την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή, την αίσθηση του ανήκειν, να μάθουν να αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές και να εκτιμούν τη συνεισφορά όλων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Για διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» όπου απαιτείται σύμφωνα με τις παρ. 4.1 & 4.2. της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης, η οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής παρακαλείται να αποστείλει εγκαίρως τη σχετική αίτηση προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017 οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής συμπληρώνουν και αποστέλλουν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,συγκεντρωτικούς πίνακες των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ».

Ευχόμαστε καλή σχολική Αθλητική χρονιά και το «Ευ Αγωνίζεσθαι» να είναι ένα από τα κύρια μηνύματα που πρέπει να μεταδώσουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες μας μέσα από τις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.