ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2016 (26η Σεπτεμβρίου)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αρ.Πρωτ.96562/Η1/13-06-2016/ΥΠΠΕΘ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Αικ. Μπομπέτση
Τηλ. : 210 344 2378
Φαξ : 210 3442365,
e-mail: ampo(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεωνσχολείων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2016

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε στις 6 Δεκεμβρίου 2001 την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου,με στόχοτην προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Σκοπός της καθιέρωσης του εορτασμούτης Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσώνείναι :

  • Ηπροώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εάν είναι δυνατόν περισσότερων της μίας.
  • Η διατήρηση και η καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
  • Η ανάγκη της εκμάθησης από τους Ευρωπαίους και άλλων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
  • Η συμπερίληψη λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι Ευρωπαίοι.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2016, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επιλέξουν το θέμα τους, να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (με e-mail)στην υπηρεσία μας και, εφόσον επιθυμούν, να το «ανεβάσουν» και στο σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/ctl/Edit/mid/3439/Default.aspx.

Προθεσμία αποστολής των φακέλων των σχετικών δραστηριοτήτων ανά σχολείο: η Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Επιτροπή από την υπηρεσία μας θα επιλέξει την καλύτερη υποψηφιότητα λαμβάνοντας υπόψη: την πρωτοτυπία της ιδέας, την αρτιότητα της προγραμματιζόμενης δραστηριότητας και τον παιδαγωγικό της στόχο και θα αναρτήσει σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται για posters, αφίσες, κλπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ιστοσελίδα http://edl.ecml.at/Participate/Materials/tabid/1769/language/en-GB/Default.aspx και να τα εκτυπώσουν.Για την παραγγελία και αποστολή πολύ περιορισμένου αριθμού άλλου σχετικού υλικού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται ηλεκτρονικά (μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2016) στην υπηρεσία μας, η οποία θα ανταποκριθεί ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ