10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

10ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1η Ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
και το Σωματείο «Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ. (πρώην Φίλοι Τ.Μ.Θ)»

διοργανώνουν το

10ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική
που θα διεξαχθεί
στις 17, 18, 19 και 20 Απριλίου 2018
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
(σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ 224081/Δ2/19-12-2017)

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση ΥΠΠΕΘ 228789/Δ4/29-12-2017)

Α. Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:
• Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον

Β. Σκοποί του συνεδρίου είναι :

• Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

• Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.

• Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς).

• Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

Γ. Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, είναι επιθυμητό να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
 • Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
 • Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Mobile Εφαρμογών
 • Web Εφαρμογών
 • Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Ψηφιακών παιχνιδιών
 • Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ (Computer Animation)
 • Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων

Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται (βλέπε συνημμένα «Πρότυπο Περιλήψεων», «Πρότυπο Εισηγήσεων»).

Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές - προφορικά ή σε μορφή ηλεκτρονικού poster. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλλει έως και 5 εργασίες.

Δ. Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του 10ου ΜΣΠ θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων δράσεων όπως θεματικά εργαστήρια (workshops) σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας καθώς και διαλέξεις.

Το ακριβές περιεχόμενο και πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί αργότερα. Τα θεματικά εργαστήρια (workshops) απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Οι σχολικοί σύμβουλοι Πληροφορικής θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης τους. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για εισήγηση στα Workshops μπορούν να απευθυνθούν στα email των αντίστοιχων σχολικών συμβούλων Πληροφορικής. (βλέπε ii.Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου)

Τέλη Μαρτίου 2018 θα ανοίξει το σύστημα εγγραφής συμμετοχής σε WorkShops. Οι θέσεις θα διατεθούν βάσει προτεραιότητας της ημερομηνίας εγγραφής. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις.

E. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

 1η Φάση: Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος (κατάθεση περίληψης) έως κα την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίυ 2018
2η Φάση: Υποβολή εργασιών - Εισηγήσεων έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
Επιβεβαίωση Επιλογής - Ανάρτηση προγράμματος συνεδρίου Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
3η Φάση: Υποβολή υλικού παρουσίασης εργασιών έως και Δευτερά 2 Απριλίου 2018

ΣΤ. Υποβολή εργασιών

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.math-syn-pli.gr, από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, που θα ανοίξει και το σύστημα υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος.

Οι τελικές παρουσιάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική φόρμα του site του συνεδρίου.

 Ζ. Επιτροπές Συνεδρίου - (1η Ανακοίνωση)

 i) Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:
• Ανανιάδης Παναγιώτης, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
• Πλειώνης Εμμανουήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Τρίμης Αντώνιος, Πρόεδρος Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ» (πρωην Τ.Μ.Θ.), μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Κοντονικολάου Θανάσης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας
• Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Συντονιστική Γραμματεία:
• Παπαευσταθίου Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ
• Γκαβέζος Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «Φίλοι Iδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ», μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Μέλη:
• Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. K.Μακεδονίας
• Συργιάνη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας
• Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. . μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Ανανίδου Δήμητρα, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
• Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
• Καρτσιώτης Θεόδωρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
• Kοτίνη Ισαβέλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
• Σειραδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Στυλιανού Ευάγγελος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
• Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
• Ηλιάδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ20, Τμήμα Μηχανογράφησης Περιφέρειας Εκπαίδευσης (συντονιστής Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας)
• Κωνσταντινίδης Πέτρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ12.01 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

ii) Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Στην Οργανωτική Επιτροπή πέραν των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας - Β/θμιας & εκπαιδευτικοί. Τέλος το προσωπικό των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου.

Την ευθύνη συντονισμού και οργάνωσης για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής (βλ. παρακάτω πίνακα). Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας είναι για:

 • Ανατολική Θεσσαλονίκη (εκτός από καλλικρατικό δήμο Πυλαίας−Χορτιάτη) και Χαλκιδική: Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Δυτική Θεσσαλονίκη (εκτός από καλλικρατικούς δήμους Βόλβης και Λαγκαδά) και καλλικρατικό δήμο Πυλαίας−Χορτιάτη: Τζελέπη Σοφία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ημαθία, Πέλλα, Πιερία: Κοτίνη Ισαβέλλα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Σέρρες, Κιλκίς και καλλικρατικούς δήμους Βόλβης και Λαγκαδά: Εφόπουλος Βασίλειος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

iii) Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο:
• Σιγάλας Μιχαήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Σαχίνης Ξενοφών, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής

Μέλη:
• Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
• Συργιάνη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
• Γκόκος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
• Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
• Κοτίνη Ισαβέλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
• Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
• Οικονόμου Ανδρέας, Επικ. καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

iv) Οργανωτική Επιτροπή – Ομάδα Υποστήριξης Συνεδρίου

(η ομάδα θα στελεχωθεί κατόπιν υποβολής ενδιαφέροντος μέσα από το site του συνεδρίου)

v) Οργανωτική Επιτροπή - Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου

• Ζήσκος Βασίλειος , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πιερίας
• Κατσιρντάκης Μιχάλης, Υπεύθυνος Τεχνικός ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς
• Κερκίρη Τάνια, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Μποϊδίδης Ιωάννης , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών
• Παπαγιαννακέλης Ιωάννης, Yπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
• Στεφανίδης Βασίλειος, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικής
• Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ημαθίας
• Παδαρνίτσας Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πέλλας
• Αλεξανδρής Ιάκωβος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικής
• Θεοδοσοπούλου Μαρία, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Κοτανίδης Δημήτριος Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πιερίας
• Λογοθέτης Σωτήρης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
• Μαβίδης Απόστολος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ημαθίας
• Μαρμόρκος Ηλίας, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών
• Μπογιατζής Δημήτρης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Νικολαϊδης Γεώργιος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
• Χριστοφορίδης Ιωάννης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πέλλας
• Παλιεράκη Αθηνά, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
• Παχης Κωνσταντίνος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς
• Ρίτας Ιωάννης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών
• Τραπεζινού Χριστίνα, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
• Τσάκωνας Δημήτριος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
• Χουρπουλιάδης Γιώργος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Αγοραστούδης Θωμάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ20 της Περιφ. Δ/νσης Εκπαίδευσης Τμήμα Πληροφορικής
• Γεωργόπουλος Νικόλαος, Διοικητικός της Περιφ. Δ/νσης Εκπαίδευσης - Τμήμα Πληροφορικής
• Κουκλιάτης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ20 της Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Τσιφουντούδης Κωνσταντίνος, Διοικητικός της Περιφ. Δ/νσης Εκπαίδευσης – Τμήμα Πληροφορικής

vi) Οργανωτική Επιτροπή – Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου

• Αγγελούδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Ζήγρα Ευτυχία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Κεχαγιά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Μπαρμπουνάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Παλακίδου Χριστίνα, Μέλος Δ.Σ. του σωματείου « Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ»
• Παλακίδου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός
• Πρασσά Χρύσα, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Σερμέτης Τριαντάφυλλος, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Στάικου Κρυσταλλία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
• Τσιακίρη Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας

Η. Επίσημος Δικτυακός Τόπος Συνεδρίου

http://www.math-syn-pli.gr

Θ. Δηλώσεις Συμμετοχής


Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.
 • Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.
 • Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί των αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (μια ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.
 • Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι η έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής.

Για την οργανωτική επιτροπή:
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

 


Αρ.Πρωτ.Φ15.1/224081/Δ2/19-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Π.Ε.), Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.), Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.318 (Π.Ε.)
210-34.43.272 (Δ.Ε.) - 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας – σχ. έτ. 2017-2018».

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 212268/Δ2/04-12-2017, 208289/Δ2/28-11-2017 και 116834/ΓΔ4/10-07-2017 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 17151/10-07-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το ανακοινοποιημένο στο ορθό Απόσπασμα Πρακτικού 48/23-11-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική, που διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Α. Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Β. Σκοποί του συνεδρίου είναι:

• Η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών, ώστε να εκπονήσουν εργασία με επιστημονική κατά το δυνατόν προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

• Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής στην πράξη.

• Η απόκτηση ικανοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της Πληροφορικής.

• Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς).

• Η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την εκπόνηση ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

Γ. Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους.

Θα γίνουν δεκτές όλες οι εργασίες στις οποίες αναδεικνύεται η συνεισφορά της Πληροφορικής σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, ψυχαγωγικής κλπ), με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των μεθόδων και εργαλείων της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
 • Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
 • Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Mobile Εφαρμογών
 • Web Εφαρμογών
 • Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Ψηφιακών παιχνιδιών
 • Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ (Computer Animation)
 • Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων

Γ. Παράλληλες Δράσεις

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθούν ποικίλες παράλληλες δράσεις, όπως θεματικά εργαστήρια (workshops), σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας καθώς και hackathlon.

Δ. Τόπος και Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 17/04/2018 - 20/04/2018 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

- Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων, του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής για τις διδακτικές ώρες, που θα απαιτηθούν για τη συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο.

- Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω συνέδριο.

- Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη (άμεση ή έμμεση) για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία και γονείς ).

- Στην ιστοθέση του μαθητικού συνεδρίου δεν θα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων.

- Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

- Θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων.

- Η όλη διενέργεια του μαθητικού συνεδρίου (αξιολόγηση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του συνεδρίου,

- Να αποσταλεί στο ΙΕΠ το ακριβές περιεχόμενο και πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων (workshops).

- Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα των workshops καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργεια του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας (κ. Ηλιάδη Κων/νο, τηλ. επικοινωνίας: 2310 – 474.842).

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.