Φεστιβάλ Χορού, Θεάτρου, Μουσικής, Εικαστικών Τεχνών (ARTABILITY)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ, ΘΕΑΤΡΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ARTABILITY)
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Αρ.Πρωτ.126204/Δ4/06-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.), Α. Βάρλα (Δ.Ε.),
Α. Μαγουλάς (Ε.Ε.), Νεκταρία Ασμαργιανάκη
nasmargianaki(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 3318 (Π/θμια)
210 344 3272 (Δ/θμια)
2103442034 (ΕΠΑ.Λ.)
Fax: 210 344 3390 και 3253

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικήςκαιεικαστικών τεχνών τους Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTABILITY»(Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», ΕΕΑGRΑΝΤS,1δρυμα Μποδοσάκη)».
ΣΧΕΤ.:Το με αρ. πρωτ. 216/08-05-2015 (73851/ΓΔ4/11-05-2015/Υ.πο.ΠΑΙ.Θ./Κ.Π.) έννραφο τους Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών - Πόρτα Ανοιχτή.

Τους ενημερώνουμε ότι, εγκρίνουμε τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, Θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματοτ; «ARTABILITY» (Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι ΠολίτεW;», ΕΕA GRANTS, Ιδρυμα Μποδοσάκη]».

Το πρόγραμμα «ARTABlLITY», (σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματοι; «Είμαστε όλοι πολίτες»), αποβλέπει στην ενδυνάμωση τους κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προαγωγή της δημοκρατίας και της διαφάνειας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, (www.eps-ath.gr). θα προσκαλέσει τον Σεπτέμβριο του 2015, με την έναρξη τους σχολικής χρονιάς, μαθητές από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της Ελλάδας

α) Να συνεργαστούν με τον εν λόγω φορέα στη θεματική: «Εσύ και εγώ μαζί», χρησιμοποιώντας κάθε δυνατή μορφή τέχνης και στη συνέχεια,

β) Να παρουσιαστούν τα έργα τους στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ.

Η συμμετοχή όλων θα είναι δωρεάν.

Για τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εν λόγω Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ έχει εισηγηθεί θετικά με την 40/28-07-2015 Πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.