Έγκριση Δράσεων Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

Pin It

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.174084/Δ2/17-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Θ. Δημητρακόπουλος(Π.Ε.)
Α. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Β. Πελώνη (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3443318 (Π.Ε.)
210-3443372 (Π.Ε.)
210-3443422 (Δ.Ε.)
210-3442238 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγματοποίησης δράσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 164605/03-10-2017 έγγραφο

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 121/17/PHR/io/12-07-2017 επιστολής του Γενικού Προξένου της Γαλλίας, Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Philippe Ray (αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 119425/2017), σας γνωρίζουμε την με αρ. 38/28-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οποία έχει ως εξής:

«…ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο των δράσεων της εκπαιδευτικής συνεργασίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Γ.Ι.Θ.) παρέχει μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών δράσεων για τη στήριξη των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης των δημόσιων σχολικών μονάδων της Βόρειας Ελλάδας. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, τα οποία παρέχονται στους εκπαιδευτικούς κατόπιν αιτήματός τους, οι εκπαιδευτές του Γ.Ι.Θ. συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής γλώσσας Βορείου Ελλάδος.

Το χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων σχολικών εργασιών που προτείνει το Γ.Ι.Θ. για το σχολικό έτος 2017-2018 ορίζεται ως εξής :

• 1η Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου: δήλωση συμμετοχής από τους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν στην υπηρεσία εκπαιδευτικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

• 15-30 Νοεμβρίου: επιμορφωτικό σεμινάριο για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στην εργασία που θα υλοποιήσουν με τα παιδιά. Το επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος στους χώρους του Γ.Ι.Θ. χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών που θα το παρακολουθήσουν.

• Δεκέμβριος-Μάρτιος: εφαρμογή στην τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας και δημιουργική εργασία από τους μαθητές.

•  Τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου: έκθεση ή παρουσίαση των εργασιών των μαθητών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο στόχος των σχολικών εργασιών που προτείνει το Γ.Ι.Θ. είναι η ανάπτυξη μίας ενεργητικής και επικοινωνιακής μεθόδου εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, ώστε να ενισχύεται το κίνητρο των μαθητών για εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, οι σχολικές εργασίες που προτείνει το Γ.Ι.Θ. αποτελούν μία πρόταση για πρακτική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν, με τη συνδρομή της υπηρεσίας εκπαιδευτικής συνεργασίας του Γ.Ι.Θ. και των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων Γαλλικής γλώσσας.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2017-2018 προτείνονται δύο σχολικές εργασίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μία σχολική εργασία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι σχολικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο κα Ευφημία Μαυρομμάτη και στην Κεντρική Μακεδονία, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής Γλώσσας κ.κ. Βαρβάρα Χρυσάφη και Λεωνίδα Παρτσανάκη. Η σχολική δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Μακεδονία, σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.

Το Γ.Ι.Θ. έχει αποστείλει αναλυτική περιγραφή για το περιεχόμενο των σχολικών εργασιών, τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και ενδεικτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίησή τους. Επισημαίνεται ότι κατά τον σχεδιασμό των εν λόγω δράσεων έχει ληφθεί υπόψη το επίπεδο γνώσεων και γλωσσομάθειας των μαθητών, το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών, καθώς και τα όσα ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι η έγκριση των ανωτέρω σχολικών εργασιών που προτείνει το Γ.Ι.Θ. χορηγείται για το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι το Ι.Ε.Π. αντιμετωπίζει εν γένει θετικά τις εκπαιδευτικές δράσεις που διεξάγονται με κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική πλαισίωση στη δημόσια εκπαίδευση, εισηγούμαστε θετικά ως προς την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτές από εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπ/σης».

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (τηλ.: 2310 821 231, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση