Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου (19η Μαΐου)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

19η Μαΐου
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 78
13 Μαΐου 1994

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ. 99
Ορισμός της 19ης Μαίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 2193/1994 «Η 19η Μαίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου .. (Α" 32).
2. Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α" 154).
3. Την 55986/19.11.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (Β" 861 ).
4. Την 5179/11.4.1994 γνώμη της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων» και την 794/20.4.1994 γνώμη της .. ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την 160/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1 . Ορίζεται η 19η Μαίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν πανελλήνιο χαρακτήρα και γίνονται σε ολόκληρη την επικράτεια.

2. Αν η 19η Μαίου δεν συμπίπτει να ε\ναι ημέρα Κυριακή ο εορτασμός γίνεται την πρώτη Κυριακή μετά την 19η Μαίου.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν κατά βάση γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων και των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, τέλεση δοξολογιών στις έδρες των νομών και των επαρχε\ων, εκφώνηση ομιλιών κατά τη δοξολογία, κατάθεση στεφάνων στις έδρες των νομών και των επαρχείων από το γενικό γραμματέα περιφέρειας, το νομάρχη, τον έπαρχο, τις στρατιωτικές αρχές, το δήμαρχο της έδρας του νομού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας του επαρχείου, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπους των ποντιακών οργανώσεων και εκπροσώπους νομικών προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο, ομιλίες στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μνήμης καταρτίζεται με απόφαση του νομάρχη.

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Μαίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


Εκτύπωση