ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ --

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2010-2011

Αρ.Πρωτ. Φ.50/285/106987/Γ1/01-09-2010

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τηλέφωνο: 210 3442239

ΘΕΜΑ: Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του Νόμου 2525/97, (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
  2. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
  3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από την πρόταση του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. Θράκης
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 37 Δημοτικά Σχολεία (49 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
2ο Δ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
3ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
2ο Δ.Σ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
9521409
9521408
9521337
9051859
6/θ
6/Θ
6/Θ
6/Θ
1
1
1
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
19ο ΝΙΚΑΙΑΣ
9520097
7/Θ
2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
9010435
9010403
4/Θ
1/Θ
1
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΩΝ
9060439
9060137
8/Θ
1/Θ
1
1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Δ. Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ

9080027
2/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Δ.Σ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

9090075
6/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ
9100175
6/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ. ΟΚΤΩΝΙΑΣ
9120188
2/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ. Σ. ΟΡΘΩΝΙΩΝ
9140054
1/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ
Δ.Σ. ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ
Δ.Σ ΝΕΜΟΥΤΑΣ
Δ.Σ. ΣΑΛΜΩΝΗΣ
9150034
9150140
9150106
9150083
3/Θ
1/Θ
3/Θ
3/Θ
1
1
1
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο Δ.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Σ. ΓΩΝΙΩΝ
9170027
9170378
9170221
7/Θ
2/Θ
1/Θ
1
1
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
4ο Δ. Σ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4ο Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ
9190009
9521414
6/Θ
6/Θ
2
3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
3ο Δ. Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ
9521099
6/Θ
4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ
9200091
1/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
3ο Δ. Σ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
9210024
6/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
6ο Δ. Σ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
9521017
6/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ
9310083
4/Θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
9370044
2/θ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ
Δ.Σ Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
9380024
9380114
2/Θ
5/Θ
1
1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
2ο Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ
9521347
6/Θ
1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΚΩΝ
Μ/ΚΟ Δ.Σ. Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΜΙΚ. ΟΡΦΑΝΟΥ
Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΙΑΜΠΟΛΕΩΣ
9370148
9370107
9370167
9370181
9420229
2/Θ
2/Θ
2/Θ
2/Θ
2/Θ
2
2
2
2
2

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση