ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (ΓΜΟ) ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ --

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (ΓΜΟ) ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.39788/Γ2/22-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βιολέτης Α.
Τηλέφωνο: 210 344 2229
Fax: 210 344 32 53

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2012-2013

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινιστικές οδηγίες που αφορούν στον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ και Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.

Σχετικά με την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου, στην Α΄ και Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους, τα οποία είναι γραπτώς εξεταζόμενα και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων με κλάδους πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους και των κλάδων των μαθημάτων.

Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση των νέων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος όπως καθορίστηκε με τις υπ΄ αριθ. 42790/Γ2/12-04-2012 (ΦΕΚ 1377 Β΄), 37596/Γ2/03-04-2012 (ΦΕΚ 1131 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, προωθείται τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 50/2008, όπου θα καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών του ΕΠΑ.Λ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκτύπωση