ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.53141/Γ2/07-04-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3278
Fax: 210 344 32 53

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας διευκρινίζουμε ότι για την προαγωγή των μαθητών της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. απαιτείται γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα.

Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή, αλλά έχει μέχρι και σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα (10), παραπέμπεται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο οπότε και προάγεται, εφόσον σε όλα τα μαθήματα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10).

Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Θα ακολουθήσει σχετικό Π.Δ.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση