ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ --

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ. 29188/Γ2/14-03-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Αριθμός μαθητών ανά τμήμα

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις, για το σχολικό έτος 2011-2012, σας γνωρίζουμε ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα θα έχει ως εξής:

• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25).

• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25) με προσαύξηση 10% .

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση