Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό κληροδοτ. "Γεωργίου Ξαγόραρη" 2018

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποτρόφου πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου για  σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, για ένα (1) έτος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό από την Τετάρτη 6/6/2018 έως και την Πέμπτη 6/9/2018

Αιτήσεις για Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2018

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Αιτήσεις Εισαγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2018 - 2019

kypros anoikto panepisthmioΤο ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρρύσει θέσεις εισαγωγής για σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, όπως και σπουδές για αυτόνομες θεματικές ενότητες

Η αιτήσεις εισδοχής για το Ακαδημαϊκό έτος λήγουν την 21 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών στο Εξωτερικό 2017 (Ανακοινοποίηση)

Τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών σε χώρες του εξωτερικού αφορούν Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ, όπως και Υποψηφίους Διδάκτορες.
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Υποτροφίες απο Κληροδοτήματα Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών 2018

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας