Προκήρυξη Εξετάσεων Εισαγωγής στη Σχολή Καλών Τεχνών Ιωαννίνων 2018 - 2019

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλούνται να προχωρήσουν σε εγγραφή ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

Αναφέρονται οι σχολές και τα τμήματα στα οποία υπάρχει αντιστοιχία, παρέχοντας δικαίωμα μεταφοράς θέσης (μετεγγραφή) σε φοιτητές που φοιτούν σε αυτά.

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2018 - 2019

 Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι και 27/07/2018.

Σχολές Χωρίς Αντιστοιχίες που δεν προσφέρουν Μετεγγραφή

Αναφέρονται τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που δεν έχουν αντιστοιχίες με άλλα Τμήματα και κατά συνέπεια δεν προσφέρουν τη δυνατότητα Μετεγγραφές σε Φοιτητές.

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ - Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για Μετεγγραφές Φοιτητών

Οι αντιστοιχίες μεταξύ των τμημάτων ΤΕΙ στα οποία γίνεται δυνατή η μεταφορά θέσης (μετεγγραφής) στους φοιτώντες σε αυτά