ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Προσκλήσεις υποτροφιών για Έλληνες πολίτες σε προπτυχιακές - μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού του Βελγίου, Κροατίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τσεχίας.

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.