Υποτροφές Ιταλικής Κυβέρνησης για Σπουδές στην Ιταλία 2018 - 2019

Η πρόσκληση ενημερώνει για χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες Φοιτητές για σπουδές στην Ιταλία, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 30η Απριλίου 2018

Οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα ΤΕΙ

Καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ

Αποτελέσματα Υποτροφικών ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές ΕΚΟ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΚΥ, ανακοινώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης 3685 Υποτροφιών σε φοιτητές Προπτυχιακών Σπουδών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, και απομένει η υπογραφή της απόφασης με τη δημοσιοποίηση των ονομαστικών καταστάσεων των δικαιούχων φοιτητών

Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού Παν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Προκηρύσσονται πέντε (05) υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, υποψηφίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο

Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού "Παν. Τριανταφυλλίδη"

Προκηρύσσονται πέντε (05) υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος, υποψηφίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο