Πρόγραμμα Υποτροφιών ADA στο Αζερμπαϊτζάν 2018 - 2019

Αποτελέσματα Εισαγωγής σε Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ 2018

Αποτελέσματα εισαγωγής φοιτητών στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα εισαγωγή στα νέα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με έναρξη το εαρινό εξάμηνο 2018

Αιτήσεις Εισαγωγής Φοιτητών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 2018

Αιτήσεις στο Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόσκληση εισαγωγής φοιτητών σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα διακρίνονται σε προγράμματα με Εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και σε προγράμματα με Ετήσιες Θεματικές Ενότητες.