5ος Διαγωνισμός για Υποτροφίες σε Σπουδές Βιολιού στο Εξωτερικό