Επιχορήγηση Ευρυζωνικής Σύνδεσης σε Πρωτοετείς Φοιτητές "εύρυ-where"

Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων Μετεγγραφής Φοιτητών 2017 - 2018

Η εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής φοιτητών 2016Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από τη Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017,

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν, ενώ είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων

Εγγραφές Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017

Οδηγίες για την εγγραφή υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών (α) Αλλοδαπών - Αλλογενών και (β) Αποφοίτων Λυκείων Κρατών Ε.Ε μή ελληνικής καταγωγής, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η προθεσμία εγγραφής ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.