Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2010

Pin It

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2010

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN
ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ
ΠAIΔAΓΩΓIKO TMHMA
ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 – 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πέμπτη 16/12/2010, 17.00 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

Παρασκευή 17/12/2010, 09.00 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 17/12/2010, 17.00 Φυσικές Επιστήμες

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 – 2011

ΜΑΘΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Θεματικές ενότητες

• Παιδαγωγική επιστήμη: Θεωρητική θεμελίωση, επιστημονικό πεδίο

• Σχολείο, αγωγή και κοινωνία

• Το παιδαγωγικό ζεύγος: Μαθητής – δάσκαλος

• Η παιδαγωγική σχέση και η διαπροσωπική επικοινωνία στη σχολική τάξη

• Ολιγοθέσια σχολεία

• Το σχολείο ως παιδαγωγικός και κοινωνικός θεσμός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτόν

• Ο ρόλος της αγωγής και της κοινωνικοποίησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου

• Η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο (μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αξιώματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2. Μπρούζος, Α. (2002). Μικρά Σχολεία – Μεγάλες Προσδοκίες: Αντιλήψεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

3. Kωνσταντίνου X. (2006). Σχολική πραγματικότητα και κοινωνικοποίηση του μαθητή. Σκιαγράφηση των κοινωνικοποιητικών μηνυμάτων του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Aθήνα: Gutenberg.

4. Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική: Το Νέο Περιβάλλον – Βασικές Αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΜΑΘΗΜΑ 2: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θεματικές ενότητες

Α. Νεοελληνική Γλώσσα

1. Ιστορική αναδρομή και φάσεις της Ελληνικής Γλώσσας

2. Νεοελληνικό Λεξιλόγιο (Παραγωγή – Σύνθεση – Σύνταξη – Κλίση – Τονισμός)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, επιμ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης, εκδ. ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999.

2. Mackridge P., Η Νεοελληνική Γλώσσα, μετφρ. Κ. Πετρόπουλος, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1990.

3. Μπαμπινιώτης Γ., Συνοπτική Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1986.

4. Ράλλη Αγγ., Μορφολογία, Εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2005.

5. Ράλλη Αγγ., Η σύνθεση λέξεων – Διαγλωσσική μορφολογική προσέγγιση, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2007.

Β. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Η νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και τη γενιά του ’30

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία: Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, Αθήνα 1996.

2. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2000 (9η έκδοση).

3. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1978 (17η ανατ. 2009).

4. Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2003.

ΜΑΘΗΜΑ 3: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θεματικές ενότητες

• Μηχανική

• Θερμότητα

• διότητες της Ύλης

• Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

• Φως

• Ήχος

• Κύματα

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Hewitt P. G. (2004). Οι Έννοιες της Φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

2. Καλκάνης, Γ. Θ. (2002). ΕκΠαιδευτική Φυσική - Από το μικρόκοσμο στο Μακρόκοσμο, ΗλεκτροΜαγνητισμός, Κυματική, Πυρηνική. Αθήνα: κεντρική διάθεση, βιβλιοπωλείο Σαββάλα.