ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αποτελέσματα Κλήρωσης για Εισαγωγή στα Προγράμμα Σπουδών του ΕΑΠ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ 2015

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2015 και αφορούν την εισαγωγή σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για τον έλεγχο της σειράς κατάταξης, είναι αναγκαία η χρήση του Αριθμό Δελτίου Ταυτοποίησης, όπως ακριβώς είχε εισαχθεί και στην αίτηση εκδήλωσης ενιδαφέροντος.

Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Α. Έλεγχος σειράς κατάταξης για τη γενική κατηγορία υποψηφίων.

Β. Έλεγχος σειράς κατάταξης μόνο για μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι.

Γ. Έλεγχος σειράς κατάταξης μόνο μόνο για Α.Μ.Ε.Α.