ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ --

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.Φ2/134351/Β3/22-11-2011/ΥΠΔΒΜΘ
Ορθή Επανάληψη: 06-12-2011

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
email: foitmer(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ο. Μαραγκού
Τηλέφωνο: 210-3442754
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Κατατακτήριες ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 (260 Α΄) «το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής»

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στα Τμήματα και Σχολές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ορίσθηκε βάσει της Φ.151/65680/Β6/8-6-2011(1202/10-6-2011),ΥΑ και ειδικότερα με τις παραγράφους Α, Βα (ποσοστό 10%), Ββ (ποσοστό 20% ΕΠΑΛ Ομάδα Α), Βγ (1% Εσπερινού ΕΠΑΛ Ομάδα Α), Βδ ( λοιπές θέσεις
εισακτέων), Γ (1% Εσπερινών ΓΕΛ και Εσπερινών ΕΠΑΛ Ομάδα Β ν.2909/2001), Δ (ειδικών περιπτώσεων- πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) και Ε (αθλητές με διακρίσεις, τέκνα Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών-αλλογενών και υποψηφίων της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 5% πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις ).

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καθ. Β. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση