ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2013-2014

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2013-2014

Ανακοίνωση

Σχετικά με την διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα μας η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στη Συνεδρίασή της αριθμ169/23-4-2013 αποφάσισε για τις

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3027/2002 το ποσοστό εισαγωγής πτυχιούχων ΑΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα μας ανέρχεται στο 2% επί του αριθμού εισακτέων οι οποίοι έχουν ορισθεί σε εκατόν δέκα (100) φοιτητές, δηλαδή θα καταταγούν δύο (2) πτυχιούχοι ΑΕΙ στο Τμήμα μας.

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα μας θα εξετασθούν στα μαθήματα α) Ζωγραφική Ι – (Σχέδιο), β) Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα) και γ) Ιστορία της Τέχνης.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 1-15 Νοεμβρίου 2013.

Απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται αίτηση και αντίγραφο πτυχίου,

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΤΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 28β του Ν.3027/2002 το ποσοστό εισαγωγής πτυχιούχων ΤΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις στα ΑΕΙ ανέρχεται στο 5% επί του αριθμού εισακτέων οι οποίοι έχουν ορισθεί σε εκατόν δέκα (100) φοιτητές, δηλαδή θα καταταγούν πέντε (5) πτυχιούχοι ΤΕΙ στο Τμήμα μας.

Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα μας θα εξετασθούν στα μαθήματα της α) Ζωγραφικής Ι – (Σχέδιο), β) Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα) και στην γ) Ιστορία της Τέχνης.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 1-15 Νοεμβρίου 2013.

Απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται αίτηση και αντίγραφο πτυχίου.

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ

Η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος της Ζωγραφική Ι και Ζωγραφικής ΙΙ είναι σχετική με θέμα που «στήνεται» και οι υποψήφιοι σχεδιάζουν και χρωματίζουν, έχουν υποχρέωση να παραδώσουν από 1-2 σχέδια με μολύβι ή μελάνι και 1 χρώμα.

Η ύλη του μαθήματος Ιστορία της Τέχνης είναι η εξής:
- Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική
- Βυζαντινή Ζωγραφική
- Ο 14ος Αιώνας
- Ο 15ος Αιώνας στην Ιταλία και στις χώρες του Βορρά
- Ο 16ος Αιώνας. Τοσκάνη, Ρώμη, Βενετία
- Η Γερμανία και οι Κάτω χώρες στον 16ο αιώνα
- Η κρίση στην τέχνη στο τέλος του 16ου αιώνα
- Η Καθολική Ευρώπη και η Ολλανδία στον 17ο και 18ο αιώνα
- Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη
- Ο θρίαμβος του Μοντέρνου. Τα πρώτα 50 χρόνια του 20ου αιώνα
- Τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης από τη λήξη του Β. Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το 1970.

H Ελλάδα από τον όγδοο (8) ως τον πέμπτο (5) αιώνα π.Χ.: Γεωμετρική - Αρχαϊκή-Κλασική περίοδος. Η Ελλάδα και ο ελληνικός κόσμος από τον τέταρτο αιώνα π.Χ. ως τον πρώτο αιώνα μ.Χ. Η Ρώμη και το Βυζάντιο από τον πέμπτο (5) έως τον δέκατο τρίτο (13) αιώνα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1α Μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Αρχαιολογίας (Συλλογικό έργο), εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2007 και

1β Γ. Κοκορού – Αλευρά, η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας (1050- 50 π.Χ.) εκδόσεις Καρδαμίτσα Αθήνα 1995.

Πανσελήνου – Κουμπαράκη, Βυζαντινή Ζωγραφική. Βυζαντινή Κοινωνία και οι Εικόνες της, «Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα 1999».

E. Gombrich, Ιστορία της Τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυμα.

Herd Read, Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, εκδόσεις Υποδομή, Αθήνα 1978

Ε.Η.Gombrich, To Xρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994

Η.Read, Η μοντέρνα Ζωγραφική, «Γράμματα», Αθήνα 1978

Οι εξετάσεις θα είναι ενιαίες για τις δύο κατηγορίες πτυχιούχων ΑΕΙ   και πτυχιούχων ΤΕΙ

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη με το παρακάτω πρόγραμμα:

Οι εξετάσεις του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα θεωρητικών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη την 2α -12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. έως 1μ.μ..

Οι εξετάσεις του μαθήματος της Ζωγραφικής Ι (Σχέδιο) θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια του Τμήματος στις εγκαταστάσεις στη Θέρμη, την 3η -12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. έως 3 μ.μ..

Οι εξετάσεις του μαθήματος της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα), θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις στη Θέρμη, την 4η-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10π.μ. έως 3 μ.μ.


Εκτύπωση