ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Μεταπτυχιακό στη "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών"ΕΚΠΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
"ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία των Τμημάτων «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης» (Ι.Φ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.

Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι περίπου οι μισοί των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί να είναι καθηγητές Μαθηματικών διορισμένοι σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα γίνει προσπάθεια να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων και από εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός του Νομού Αττικής.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.300 Ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.math.uoa.gr/me/application.html )

2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα που προέρχονται είναι αναγνωρισμένο ισότιμο Ίδρυμα)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4. Βιογραφικό Σημείωμα

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις

7. Συστατικές επιστολές

8. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.

Αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα και Πέμπτη, 10:00-14:30 και Τετάρτη, 11:00-16:00.

Εναλλακτικά, αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά μόνο με αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (και όχι με ταχυδρομείο) στην εξής διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΜΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Γραφείο 204Β - κα Κλη (τηλ. 210 7276515)

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή καθηγητών, αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε γενικές ερωτήσεις μαθηματικού και παιδαγωγικού περιεχομένου και να μεταφράσουν στα ελληνικά ένα κείμενο της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
  • Στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του πρώτου (αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουνίου) και του δεύτερου σταδίου (αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 1ο δεκαήμερο Ιουλίου) θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελείται από τους κ.κ. Καθ. Δέσποινα Πόταρη, Επικ. Καθηγήτρια Δήμητρα Χριστοπούλου, Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Ψυχάρη (ΕΔΕ/11.5.2017).

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας επιλογής, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ θα πραγματοποιήσουν προεγγραφή καταβάλλοντας το ποσό των 200 ευρώ έναντι της 1ης δόσης των διδάκτρων. Οι προεγγραφές θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http//:www.math.uoa.gr/me,
και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ