Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά" ΔΠΘ 2017 - 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑiΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019
(με επιφύλαξη έγκρισης της προκήρυξης από την Ειδική Διατμηματική επιτροπή του Προγράμματος)
(ΦΕΚ Υ.Α.(Επανίδρυσης) : 2554/02-07-2018)

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πσνεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασlα με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του nανεπιστημίου, και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος οργανώνει κατά το ακαδημαίκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό οντικεlμενο:

Εφαρμοσμέvα Μαθηματικά
Aρplied Mathematlcs

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι τριάντα (30) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποlοι θα πρέπει να εlναι υποχρεωτικά Διπλωματούχοι Μηχανικοl Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων ή Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοl φοιτητές παρακολουθούν οχτώ μαθήματα.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορlζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες (τρlα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρ/ων δεν εlναι υποχρεωτική και οδηγεl στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδlκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Μετά την απόκτηση τοu ΜΔΕ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής σε ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κεlμενη νομοθεσlα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1. Αlτηση σε ειδικό έντυπο (από την ιστοσελίδα τοu ΔΠΜΣ (http://aapιu.th.civil.duth.gr/ ) στη Γραμματεlα του Τμήματος Πολιπκών Μηχανικών (ΔΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή Κτlριο Α. Πανεπιστημιούπολη Ξάνθη - Κιμμέρια, Ξάνθη Τ.Κ 671 00) από την 20η Ιouλίου 2018 έως την 20 Νοεμβρlοu 2018.

2. Αντίγραφο Διπλώματος - ΠτυχΙοu και βεβαίωση ισοτιμlας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογlας (προπτυχιακών μαθημάτων και διπλώματος-πτυχΙου).

4. Βιογραφικό σημεlωμα στο οποlο θα περιέχονται απαραιτήτως στοιχεlα της επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους, οι συναφεlς μεταπτυχιακές σττουδές τους, οι ερευνητικές εργασιες κλπ.

5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρlως της Αγγλικής.

6. Σύντομο σημεlωμα, στο οποίο να εκθέτουν τους λόγους συμμετοχής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τον επιστημονικό κλάδο στον οπο/ο θα επιθυμούσαν να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή.

7. Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο.

8. Φωτοτυπiα αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Πολυτεχνική Σχολή του Δ. Π. Θ. για προσωmκή συνέντευξη την 25η Νοεμβρiου 2018 από το πρωι

Τα μαθήματα θα αρχlσουν στις 1η Δεκεμβρlοu 2018 και θα διεξάγονται σε εντατικές εβδομαδιαίες ενότητες με ενδιάμεσα διαστήματα για την ολοκλήpωση υποχρεωτικών θεμάτων, ασκήσεων και άλλων εργασιών που θα αναθέτουν οι διδάσκοντες.

Προβλέπεται τέλος εγγραφής το οποlο οι μετατττυχιακοl φοιτητές (ΜΦ) καταβάλλουν για την εγγραφή τους στα τρfα πρώτα εξάμηνα σττουδών.

Πληροφορίες και ενημερωτικό φυλλάδιο από τη Γραμματεlα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τηλ.25410-70025, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελlδα: mapmath.civil.duth.gr

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Αναξαγόρας Ελένας


Εκτύπωση